naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Havik

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Groene specht

Uitgevlogen

Zwarte stern

Uitgevlogen

Kauw

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Holenduif

Geen broedsel

Kerkuil

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

Zeearend

Live beelden staan uit, bekijk de videoclips en blogs!   *   Genoten van Beleef de Lente 2018? Sms BEDANKT naar 4333 en steun ons eenmalig met 3 euro   *   Seizoensfilmpje van de HAVIK staat online   *   Jonge STEENUIL gegrepen door bosuil?   *   Bekijk het seizoensoverzicht van de OOIEVAARS

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Blauwe reiger

Reigers slapen in het broedseizoen grotendeels in de kolonie, op of bij de nesten. Vaak gaan reigers 's avonds nog op foerageertocht, een gunstige tijd om nog een visje te verschalken. Na hun avondmaal gaan ze, in het donker, slapen in (hoge) bomen. Na het broedseizoen komen ze ook wel bij elkaar op speciale slaapplaatsen, buiten de kolonies. Zo ontdekte ik eens in juni een slaapplaats van jonge reigers in een bosje tussen de weilanden bij Broek in Waterland. Hier zaten wel 20 vogels.
Nesten van reigers kunnen vaak jarenlang in gebruik zijn. Het is gebruikelijk dat dezelfde reigers steeds hetzelfde nest gebruiken. Aan het begin van het broedseizoen ontmoeten de partners elkaar op dat nest. Voordeel van met dezelfde partner opnieuw broeden is dat de vogels elkaar goed kennen en op elkaar zijn ingespeeld. Hierdoor is het broedsucces hoger. Dit verschijnsel zie je veel bij lang levende vogelsoorten. Wanneer er één overlijdt of niet bevalt wordt er wel gewisseld van partner.
In het broedseizoen zijn de naakte delen van reigers feller van kleur dan de rest van het jaar. De snavel van de blauwe reiger kleurt aan het begin van het broedseizoen geheel fel oranje en de snavelbasis kan zowel boven als onder ook roze kleuren. In de loop van het broedseizoen worden de kleuren minder fel. Er zijn geen duidelijke verschillen tussen man en vrouw. Mogelijk is de snavel van de man iets feller van kleur. Op de filmpjes kan ik bij onze reigers niet echt een verschil in kleur zien.
De nightvision treed 's avonds in werking. Dit zorgt er voor dat we 's avonds beeld hebben op cam 1. Cam 2 heeft ook nightvision. De camera bevindt zich echter niet direct naast het nest, maar op het dak van Huize Frankendael. De camera heeft een afstand van 50 meter te overbruggen. Doordat er zo ver wordt ingezoomd, kan de nightvision functie zijn werk niet goed doen. De camera's zijn exact hetzelfde, maar we zien helaas dat de grote afstand voor verlies van kwaliteit zorgt.
Het gaat om 2 verschillende families, de ooievaarachtigen (Ciconiidae) en de reigerachtigen (Ardeidae). Op onze site zie je duidelijke verschillen: de grote zwart-witte ooievaar en de wat kleinere, blauw/grijs gekleurde blauwe reiger. Één verschil zie je tijdens het vliegen: de ooievaar slaat een tijdje met zijn vleugels en zweeft vervolgens een stukje, de reiger vliegt met mooie, brede vleugelslagen. De Ooievaar vliegt bovendien met gestrekte nek terwijl reigers met gekromde nek vliegen.
In Frankendael waren op 10 maart 32 bezette reigernesten aanwezig, verspreid over het park. Op de overzichtcam zie je drie nesten rechts van het midden. In de boom met de klimop zitten twee nesten. De boom links daarvan is de boom waar "ons nest" in zit, dus het nest waar de nestcam op staat gericht. Verder naar rechts, buiten beeld van de overzichtcam, is nog een nest in een loofboom aanwezig en nog twee nesten in een den. De andere nesten zijn op enige afstand gelegen.
Op de site is dit jaar geen apart plekje waar waarnemingen geplaatst kunnen worden. Bij verschillende soorten hebben kijkers die dat wel willen het initiatief genomen om hiervoor een spreadsheet te maken. We plaatsen natuurlijk graag hier de link! https://docs.google.com/spreadsheets/d/167FZZ9FM5fpbs43HgGyoSNJUbp19D8Bb-XwNqJnoSbA/edit#gid=0
Het menu van de Blauwe reigers is veel omvattend. Soms kleine, vogels, zoals waterhoentje. Vissen van 10 tot 16 cm lengte, zoals, voorn, forellen (in stromend water), maar ook stekelbaars, paling, baars, snoek, grondel, zeelt, alver, karper en brasem. Verder eet hij amfibieën (kikkers), reptielen (ringslangen), insecten, wormen, rivierkreeften, slakken, steurgarnalen, jonge vogels. Ook kleine zoogdieren als mollen, (water-)ratten, veldmuizen. Keus Genoeg!
De reiger-familie is een grote familie van roeipotigen die 67 soorten kent. In Nederland zien we vooral de blauwe reiger, daarnaast komen ook de grote- en kleine zilverreiger voor. Eveneens in Nederland voorkomende varianten van de reiger zijn de roerdomp, purperreiger, woudaap en kwak. Voor meer informatie: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids?q=reige