Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Bliek

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Visarend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Ooievaar

Steenuil / Shutterstock

Even voorstellen: de steenuil

De steenuil is de kleinste uil van Nederland. Hier lees je meer over steenuilen in het algemeen en de Beleef-de-Lente steenuilen in het bijzonder.
Steenuil / Elwin van der Kolk

Steenuil in het kort

Aanwezig: het jaar rond
Voedsel: gevarieerd menu van muizen, insecten, larven, rupsen, kikkers, kleine vogels en regenwormen
Aantal in Nederland: ongeveer 8.000 broedparenn
Broedtijd: april-juni
Aantal eieren: 2-7, gemiddeld 4
Aantal legsels: 1
Broedduur: 26 dagen
Uitvliegen: na ongeveer 30-35 dagen

Waar leven steenuilen?

De steenuil is in ons land is hij van oudsher een bekende verschijning in vooral kleinschalig agrarisch cultuurlandschap. De steenuil schuwt de menselijke omgeving niet en broedt vaak op boerenerven, waar een steenuil vaak op een klein oppervlak alles vindt wat hij nodig heeft. Vanaf paaltjes of andere verhogingen zoekt de steenuil naar voedsel en vliegt daar in golvende vlucht op af.

De Beleef-de-lente-steenuilen leven op grote, gevarieerde erven met (oude, knoestige) bomen, struiken, heggen en weitjes, waar ze voldoende schuilmogelijkheden, broedholen, zitplaatsen om vanuit te jagen én voedsel vinden.

Steenuil / Shutterstock

Nest

Steenuilen broeden in natuurlijke holtes van bomen en in rustige hoekjes of nissen van gebouwen. En in speciale nestkasten, zoals je ziet in Beleef de Lente.

Steenuilen broeden over het algemeen van half april tot half mei en een legsel bestaat meestal uit 3 tot 5 eieren. Jongen verlaten na ongeveer een maand het nest, maar zijn dan nog niet vliegvlug. Na ongeveer 38-46 dagen zijn ze dat wel, maar worden daarna nog ca. 5 weken verzorgd.

Wilt u ook een nestkast plaatsen voor de steenuil op uw erf? Kijk dan hier op de site van STONE (Steenuilenoverleg Nederland) over wat daarbij komt kijken.

Voedsel

De steenuil heeft een brede voedselkeuze. Steenuilen eten vooral veldmuizen, maar ook andere kleine zoogdieren, kleine vogels en in mindere mate reptielen en amfibieën, insecten als nachtvlinders en meikevers, regenwormen.

Lees meer over de voedselkeuze van steenuilen

Steenuil / Shutterstock

Waar staan de webcams?

De locatie in Winterswijk ligt midden in een uitstekend steenuilengebied. Rondom broeden jaar in jaar uit verschillende paartjes. Het erf zelf is een voormalige, niet verbouwde boerderij die nu nog dienst doet als woonhuis voor de bewoners.

Het erf is bijzonder aantrekkelijk voor steenuilen. Veel bomen, enkele schuurtjes, een stukje gazon, overal paaltjes om vanaf te jagen en ruige randjes met volop muizen.

De kast is geplaatst in een oude perenboom die deel uitmaakt van een klein boomgaardje. In het weitje rondom de boom scharrelen kippen onder aanvoering van een luidkeels aanwezige haan. Een tweetal pauwen en enkele schapen voltooien de veestapel. Rondom zowel weiland als bouwland en vanaf het erf aflopend een oude houtwal.

Loatie Dongen / Hans Peeters

Meer weten en helpen?

Meer weten:

Helpen: