Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Slechtvalk

Live

Ooievaar

Live

Bosuil

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Binnenkort

Koolmees

Binnenkort

Merel

Oehoe / Shutterstock

Even voorstellen: de oehoe

Lange tijd kwam de oehoe niet meer voor in ons land. Ook in Duitsland was deze grootste uilensoort zo goed als verdwenen door menselijke vervolging. En tja, als je dan iets moois bijna kwijt bent, wil je het graag weer terug. Daarom zijn er in Duitsland rond 1960 grootschalige herintroductieprogramma’s gestart. En op die manier kwam de oehoe terug in Duitsland. Zoals u weet, kijken vogels niet naar landsgrenzen. En via Duitsland kwam de reus onder de uilen ook in ons kikkerlandje terecht. In 2020 telden we 46 territoria in Nederland (bron: Oehoewerkgroep Nederland).
Oehoe / Elwin van der Kolk Oehoe / Elwin van der Kolk

De oehoe in het kort:

Aanwezig: jaarrond aanwezig; zeldzame/schaarse broedvogel.
Voedsel: (hout) duiven, kraaiachtigen, ratten, egels en verder alles wat minder dan 3 kg weegt.
Aantal: In 1997 één paar; tegenwoordig bijna 50 territoria.
Broedtijd: In februari en maart worden de eieren gelegd. De jongen verlaten in september/oktober het geboortegebied.
Aantal eieren: 2-5
Aantal legsels: Eén. Als een broedsel vroeg verloren gaat, kan er een vervolglegsel komen.
Broedduur: Zo’n 32 dagen.

Waar leven oehoes

De oehoe is eigenlijk een bergbewoner. Ze broeden dan in steile rotswanden op richels en in holen. Buiten berggebieden treffen we ze ook vaak aan in steengroeves. Toen deze optimale broedgebieden overal wel zo’n beetje bezet waren, doken oehoes op in zandgroeves en bijvoorbeeld bij voormalige vuilstortplaatsen. Nu ook dat soort gebieden bezet zijn, gaan ze broeden in gewone bosgebieden. Veelal op landgoederen met een rijke landschappelijke structuur. In de bossen broeden ze dan vaak op oude roofvogelnesten of soms ook op de grond, weggedrukt tegen de voet van een boom.

Oehoe / Shutterstock Oehoe / Shutterstock

Het nest

Net als andere uilen maken oehoes geen nest. In rotswanden krabben ze een kuiltje op een richel. In zandgroeves doen ze dat ook vaak bovenop de steile wanden.

In hellingbossen broeden ze vaak op de grond, weggedrukt tegen de voet van een boom of tegen bijvoorbeeld de wortelkluit van een omgevallen boom. Maar steeds vaker zien we ze op oude roofvogelnesten.

Oehoes broeden ook op nestkisten. Dat zijn kisten van ongeveer een vierkante meter met opstaande randen van 30 cm. Zonder een dak. In plaats van een houten kist hangen we ook wel hele grote, plastic hondenmanden op. Al twee keer hebben Nederlandse oehoes gebroed in zo’n hondenmand.

Oehoe / Shutterstock Oehoe / Shutterstock

Voedsel

Oehoes eten vooral duiven, ratten, kraaiachtigen en bijvoorbeeld egels. Maar daarnaast eten ze alles wat minder dan 3 kg. weegt en vooral prooidieren waarvan er veel in een gebied voorkomen. Zo hebben we voor een Duitse webcam al eens gezien dat een paartje oehoes maar liefst 14 jonge vosjes had gepakt binnen twee weken tijd.

Oehoes eten ook aas. Soms vinden we resten van reeën en hazen. Beide zijn te zwaar voor de oehoe en we vermoeden dus dat (stukken van) doodgereden dieren worden meegenomen.

Ook muizen worden regelmatig gegeten, maar dit zijn snackjes tussendoor.

De locatie

Bij Twence in Hengelo broeden al zo'n 12 jaar oehoes. Het beboste terrein is een perfecte plek voor oehoes.

Het landschap bestaat uit hellingen en hoogteverschillen. Daarnaast is er voldoende water en voedsel te vinden in de directe omgeving. Inmiddels zijn al 38 jonge oehoes op deze locatie uitgevlogen. De jonge oehoes worden geringd door een deskundige, onder toeziend oog van Landschap Overijssel. De jongen worden gemeten, gewogen en beschreven.

Twence verwerkt afval tot nieuwe grondstoffen en energie. Op het 200 hectare grote terrein staan verschillende fabrieken voor het verwerken van onder andere huishoudelijk (rest)afval, bouw- en sloopafval, niet herbruikbaar afvalhout en groente-, fruit- en tuinafval. Duurzaamheid staat bij Twence hoog in het vaandel. Samen met aandeelhouders en partners verduurzaamt het bedrijf de regio door zoveel mogelijk waardevolle  grondstoffen uit afval en biomassa te produceren om grondstoffenkringlopen te sluiten. Daarnaast levert het een actieve en substantiële bijdrage aan de duurzame regionale energievoorziening.

Twence is gevestigd in een prachtig landschap, Twekkelo. Naast verduurzaming van de activiteiten hecht het bedrijf dan ook veel waarde aan een duurzame omgeving. Zo probeert het de activiteiten zoveel mogelijk landschappelijk in te passen, neemt het deel aan vogelwerkgroepen en heeft het een bekenplan ontwikkeld. Samenwerking met de direct omwonenden is hiervoor van cruciaal belang.

Meer weten en helpen?

Op de website van de Oehoewerkgroep Nederland vindt u ontzettend veel informatie over onze grootste uilensoort.

De oehoewerkgroep is een vrijwilligersorganisatie die geheel afhankelijk is van donateurs. Misschien raakt u wel zo geboeid dat u de oehoe wilt helpen beschermen door donateur te worden. Bovendien blijft u dan op de hoogte van het wel en wee van de oehoe en krijgt u het blad UILEN.