Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Bliek

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Pimpelmees

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Visarend

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Vijver

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Bosuil

Geen broedsel

Gekraagde roodstaart

Koolmees / Shutterstock

Even voorstellen: koolmees

Witte wangen, zwarte hoed, gele borst en groenblauwe rug. De zwarte 'stropdas' maakt de koolmees compleet. Mannetjeskoolmezen gebruiken hun zwarte band om concurrenten te imponeren bij gevechten. Vrouwtjes hebben een smallere stropdas en zijn minder fel gekleurd. De koolmees is een van de meest voorkomende vogels in Nederlandse tuinen. 
Koolmees / Elwin van der Kolk

Koolmees in het kort

Aanwezig: het hele jaar
Voedsel: zaden en vet (indien voorradig) in de winter, eiwitrijk voedsel in het voorjaar en zomer
Aantal: 500.000-600.000 broedparen in Nederland
Broedtijd: april-juni
Aantal eieren: 4-12 (gemiddeld 8-9)
Aantal legsels: tegenwoordig meestal 1
Broedduur: 14 dagen
Uitvliegen: 19 dagen na uitkomen

Waar leven koolmezen?

Koolmezen broeden in Nederland in bosrijke gebieden in de hoogste dichtheden, maar is ook aanwezig in kleine bosjes, parken en tuinen zo lang er nestgelegenheid en voedsel voorhanden is. Maakt veel gebruik van boomholtes, maar broedt ook in schuurtjes en vaak in nestkasten. Komt overal in Nederland voor, behalve in grote open gebieden zonder bomen en struikgewas.

De koolmees is hoewel beweeglijk niet reislustig. Het is een 'standvogel', die alleen maar wegtrekt in zeer strenge winters. In de winter verblijven ze vaak in groepen samen met andere mezensoorten.

Voedsel

’s Winters eten de koolmezen veel zaden, zoals beukennoten. In het voorjaar en de zomer is het voedsel eiwitrijker en eten ze wat meer rupsen en andere insecten. Jonge koolmezen eten voornamelijk rupsen en als de gezinsplanning klopt, valt de geboorte samen met de 'rupsenpiek'.

Koolmezen zijn zelf vaak het voedsel van sperwers. In hun braakballen zijn nog vaak de ringen terug te vinden van geringde koolmezen. In een braakbal op Vlieland werden eens zeven ringen aangetroffen!

Koolmees / Shutterstock

Nest

De koolmees is als boomvogel een holenbroeder, die zijn nest in een boomholte of een namaakholte (nestkast) maakt.

Tussen begin april en begin mei legt het vrouwtje 4-12 eieren (gemiddeld 8-9). Ze moet ongeveer twee weken broeden voor de eieren uitkomen. Daarna verblijven de jongen nog ongeveer 19 dagen in het nest voordat ze uitvliegen. De ouders zijn gedurende die tijd erg druk met het aanslepen van voedsel voor de jongen. Honderden keren per dag op en neer.

Koolmees op nestkast / Shutterstock

Locatie

De Beleef de Lente webcam staat op het erf in Dongen, waar buitenman en vogelliefhebber Peter samen met zijn vrouw Elly een 2,5 hectare grote erf heeft omgetoverd tot een waar vogelparadijs, een vogelvriendelijk park.

Er hangen ruim vijftig nestkasten in alle soorten en maten. Er groeien zomereiken, coniferen, lijsterbessen, vogelkers, Gelderse roos, hulst en hazelnoot. Ook liggen er twee flinke vijverpartijen. Verder zijn er takkenhopen, hooiruiters en dichte hagen, waar muizen - voedsel voor de uilen - zich graag onder verschuilen. De drie paarden, de schapen en geiten zorgen voor natuurlijke begrazing en trekken de nodige insecten - voedsel van veel vogels - aan.

Loatie Dongen / Hans Peeters

Meer weten en helpen?

Meer weten:

Helpen:

  • Koolmezen kunt u in uw tuin helpen met een natuurvriendelijke inrichting, bijvoeren en nestkasten. Kijk hier voor meer tips.