naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Huiszwaluw

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Kauw

Uitgevlogen

Lepelaar

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Voedertafel

Geen broedsel

Havik

Alle Beleef de Lente camera's gaan op 29 september definitief uit.   *   Helaas heeft nog een jong kerkuiltje het niet gered   *   Onraad bij de kerkuil   *   Schoon en fris   *   Drukte op de tak

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Bosuil

 

Het beleid van VBN is nog steeds om niet in te grijpen in de gebeurtenissen die we te zien krijgen. De Bosuilenkast waar we naar mogen kijken hangt op een privé terrein, en de eigenaar heeft in deze ook inspraak op gebeurtenissen. Het Steenuilenkuiken was overigenseen ander geval dan dit kuiken, dat mankeerde ernstigere dingen waardoor de overlevingskans niet aanwezig was.

Lees ook het laatste blog op de Bosuilenpagina, daar staat alle informatie die je vraagt. 

 

 

Het kuiken is op het bezeerde pootje na verder helemaal gezond. Als het ziek was geweest had het waarschijnlijk een ander verhaal geweest met de ouders. Ook met meerder kuikens is het de vraag of het kuiken dan genoeg te eten had kunnen bemachtigen, maar nu zo alleen krijgt het alle aandacht van beide ouders. Heb je de blog met informatie over het kuiken al gelezen? Deze kan je vinden op de Bosuilen pagina.

 

 

Tijdens het ringen is het rechterpootje onderzocht, dit is vermoedelijk uit de kom geweest. Er zit wat vocht in, en is nog wat gezwollen. Het kuiken neemt deze houding waarschijnlijk aan om de rechterkant te ontlasten. Verder heeft het kuiken wel kracht in de klauwtjes, en kan ook goed rechtop staan. We hopen dat dit nog gaat verbeteren.

 

 

Het is heel normaal dat het kuiken alleen wordt gelaten nu. De ouders gaan hem/haar voorbereiden op het leven buiten. Ze voeren het kuiken gewoon, maar gaan binnenkort proberen het kuiken uit de kast te lokken. Overdag zitten de ouders in de buurt van de nestkast en bewaken het kuiken.Je hoeft je dus geen zorgen te maken.

 

Snavelknappen, snavelklappen, snavelklakken, dit omschrijft allemaal hetzelfde geluid. Het is net wat er voor naam aan wordt gegeven. Ook “tongklikken” wordt wel genoemd. De vogel slikt als het ware de tong in, waardoor de boven- en ondersnavel op elkaar klappen. Dit geluid wordt inderdaad gemaakt bij gevaar of opwinding.

 

 

De uilen zijn niet heel kieskeurig met de muizen. De eventuele maden zullen ze dan ook gewoon opeten, ook daar zitten voedingsstoffen in. De komende tijd zal de stapel muizen vast weer minder worden. Wat V gaat doen met overtollige muizen gaan we afwachten, dit is weer een geheel nieuwe situatie met 1 kuiken en muizen voor een elftal!

 

 

Na ongeveer 36 uur werkt het systeem volledig en gooien de kuikens al braalballen op, naarmate ze groter worden, meer onverteerbaar materiaal, zoals de botjes van een muis

Het is wat onzeker op welke datum dit eitje is gelegd, het was een legsel van drie waarvan 2 eieren ingedeukt waren en door V opgegeten. Maar vanaf eind deze week gaat het spannend worden.... Veel plezier met kijken!

Met vriendelijke groet,

Team Bosuilen

Klopt, het gaat hier om een stekelvarken.

Waarom zoiets gebeurd is ook voor ons een vraag al sluiten we niet uit dat het hier om nestverdeling kan gaan van de Bosuil.

Vogels gaan meestal voor de ogen/gezicht als het om verdediging gaat

Komt voornamelijk voor bij zaadeters, wat uilen niet eten.

Je zou kunnen zeggen dat uilen voldoende calcium opnemen uit de prooien (muizen), maar wat is de invloed van verzuring op de cyclus eten, effecten van verzuring in de natuur.  

Verzuring-voedsel bosmuizen-voedsel uilen-invloed op calciumhuishouding? 

 

Het nestmateriaal op de bodem is ruim voldoende, echter door het graven en draaien van het vrouwtje schuift alles naar de hoeken en zijkanten van de kast. De bodembedekking bestaat uit fijne houtsnippers. Er wordt al over nagedacht om volgend jaar het probleem van het wegschuiven op te lossen zodat de eieren niet meer op de kale bodem rondtollen. Helaas is daar dit seizoen niets meer aan te doen. Houtsnippers zijn overigens prima nestmateriaal.  Er wordt ook gebroed in boomholtes, hierin ligt dan ook dood materiaal zoals stukjes hout. De Bosuil brengt zelf geen nestmateriaal naar het nest.

 

Leuk dat je zelf ook mee kijkt in je 'eigen' kast en dat er jaarlijks bosuil kuikens bij je uitvliegen. Ik ben nu al jaloers op je tuin!

Wat voor camera het precies is durf ik niet te zeggen. Het is wel hele goede, professionele technologie met een hele heldere lens. De camera's worden geïnstalleerd door professionele natuurfilmers.

Klik hier om te zien hoe de camera's bij de zeearend/havik geplaatst zijn.

Maar waar zit die cam dan?

Op de buitencam van de bosuil zie je een 'klein vogelhuisje' aan de rechterkant van de kast. Hier zit de camera in. Deze is netjes achter een houten schot weggewerkt: De bosuilen zien alleen het lensje. 

In de kast hangt ook een infrarood lamp. Deze zorgt er voor dat de bosuilen 's nachts goed te zien zijn.

Vanaf de boom loopt een kabel naar het huis waar de camera op een pc is aangesloten. Door het gebruik van kabels is er, zolang de techniek goed werkt, constante verbinding met de cams. Gebruik je bijvoorbeeld een draadloze verbinding, dan verlies je al snel helderheid van de beelden.

Een Bosuil heeft maar 1 leg per jaar.

Bij het verlaten van het nest worden de kuuks 'takkelingen'. Ook dan krijgen ze nog steeds prooien van V of M. Als ze ongeveer vijftig dagen oud zijn, beginnen ze korte vluchten te maken. In totaal duurt het zo’n twee maanden voordat de jongen zelf in staat zijn een prooi te vangen. 

Ook volwassen bosuilen gebruiken de kast enkel om in te broeden, ze zien het niet als 'hun huis'. De jonge takkelingen worden nog tot ver in de zomer gevoerd, de jongen blijven nog een tijdje onder de vleugels van V en M. 

Nee hoor, je kijk niet slecht. Wanneer de jongen geringd worden is nog niet te zien wat het gaat worden/is. Vandaar dat het geslacht niet wordt gemeld.

Ja, de uil kan ook overdag goed zien. Net als de meeste nachtdieren worden hun pupillen groter om meer licht op te kunnen vangen als het donker is en kleiner als het licht is. Daarnaast hebben de ogen ook meer receptoren om licht op te vangen dan dagdieren. Dus ze kunnen zowel dag en nacht goed zien.

 

Bosuilen zijn ‘s nachts en in de schemering actief; als er jongen zijn gaan ze reeds voor zonsondergang op jacht tot zonsopkomst.

Muizen en ratten die vergiftigd zijn worden door uilen gegeten, met meestal noodlottige gevolgen.
Mensen gaan er teveel van uit dat muizen die gif eten in hun holletje dood gaan. Helaas werkt het zo niet.
Muizen zijn door het vergif veelal verzwakt en zijn daardoor een makkelijker prooi voor een uil dan een gezonde muis
Het gif wordt niet afgebroken en na het eten van een aantal muizen sterft ook de uil.

Roofvogels en uilen hebben een gat in hun tong (achteraan). Dat is van groot belang, aangezien ze anders met het inslikken van prooien zouden stikken. De luchtpijp blijft open via het gat in de tong!

Op de Beleef de Lente website ervaren bezoekers soms problemen van technische aard: ze zien geen live beelden, horen geen geluid, of het beeld valt steeds weg. Omdat niet precies duidelijk is wat er aan de hand is, willen we de problemen graag inventariseren. Daarom vragen we je om de onderstaande enquête in te vullen en te verzenden. 

Klik hier voor de enquête

Biotoop
De Bosuil komt vooral voor in loofbossen en gemengde bossen met een goede ondergroei en met open gedeelten. Maar hij komt ook voor in open parkachtige landschappen, kerkhoven, parken (Amsterdamse Bos) en zelfs in oude boomsingels. Een voorwaarde is dat er voldoende broedmogelijkheden aanwezig zijn. Bij het ontbreken van holle bomen wordt gebroed in oude nesten, nestkasten en in gebouwen. De gemiddelde grootte van het territorium is 20-30 ha.

minimale afstand tussen twee territoria 500 meter

Als het mannetje iets overkomt gaat het vrouwtje proberen de kuuks in haar eentje groot te brengen. Ze moet dan zelf op jacht gaan, wat ze normaal ook doet, samen met M, als de kuuks een week of 2 oud zijn. 

Op zo’n moment is het weer ook zeer bepalend voor het al of niet slagen van een nest. Bij regen weinig muizen, moet het vrouwtje langer van het nest op jacht naar voedsel voor de kuuks

Laat hopen dat ons bosuilen paartje de uilskuikens samen groot kunnen brengen

groetjes Team Bosuilen

Tijdens het broeden en de eerste 14 dagen na het uitkomen van de eieren, rekent het vrouwtje op het mannetje voor haar voedsel later gaat ook het vrouwtje mee op jacht.

Soms leggen ze ook voer neer op voorraad, voor wanneer de jongen uitkomen, beetje afhankelijk van het aanwezige voedsel in het gebied waar ze leven.

 

groetjes Team bosuilen 

Als er een periode komt met weinig muizen, passen ze zich aan. Hun menu is erg gevarieerd en kan sterk verschillen afhankelijk van het voedselaanbod. Naast muizen, eten ze ook heel wat vogels, kikkers, salamanders. 

De eitjes komen ongeveer na 1 maand broeden uit. De jongen blijven ca. 31 dagen in het nest.

Een broedende bosuil heeft tussen de 2 a 3 muizen nodig per dag. De tijd die tussen de voedingen zit is niet zo heel erg belangrijk. Het kan ook zijn dat ze een dag maar één muis eet en de volgende 3 of 4. Het hangt natuurlijk samen met het weer en aanbod van muizen. Maar zoals gezegd, 2 a 3 muizen eet ze per dag.

 

 

De bosuil legt tussen de 1 en 3 dagen na de paring het eerste ei.

De nestkasten hangen gewoon het gehele jaar door, maar dan wel zonder de camera's zoals je zult begrijpen. 

 

 

Het verschil is alleen te zien in hun lengte/grootte. Het vrouwtje is een goede vijf centimeter groter dan het mannetje. Verder zijn er geen kenmerken die man en vrouw doen verschillen. Bij de jongen is het pas goed te zien als ze nagenoeg volwassen zijn.

Er is een terugmelding bekend. Een van de jongen die in deze kast is geringd is teruggevonden in een kast in het Nationaal Park de Meinweg en ze had dat jaar zelf 3 kuikens. Van andere locaties zijn er voor bosuilen ook terugmeldingen, bijvoorbeeld in Het Gooi van verkeersslachtoffers die als jong geringd zijn. Een interessante terugmelding is van een bosuil die werd gevonden in een bosje bij Eemnes. Uit de ringinformatie weten we dat deze uil maar liefst 25 jaar oud werd.

De bosuil legt meestal 2 tot 4 eieren. Bij hoge uitzondering worden er wel eens 5 geteld, maar dat is erg zeldzaam.

Uilen zijn vermoedelijk een beetje kippig, ze zien slecht voorwerpen die vlakbij liggen. Dat rekken van de nek zal waarschijnlijk zijn om dan beter te kunnen kijken.
Vogels kunnen geur waarnemen, maar de meeste soorten kunnen niet echt goed ruiken. Ze kunnen zich oriƫnteren op een bepaalde geur die voor die soort belangrijk is, meer niet. De belangrijkste zintuigen van uilen zijn het gehoor- en het gezichtsvermogen.
Uilen herkennen elkaar aan hun verenkleed en de roep. En natuurlijk herkennen de jongen hun ouders, het zijn de enige bosuilen die ze zien totdat ze het nest verlaten.
Normaal eten ze die niet op. Om het nest schoon te houden eet de moederuil in het begin van het broedseizoen afval op om het buiten de nestkast weer uit te braken.
Dat is afhankelijk van het seizoen en de grootte en gewicht van de uil. Ook of er jongen gevoed moeten worden speelt natuurlijk een grote rol. Maar een gemiddelde van 2 tot 3 muizen per dag is het meest voorkomende wanneer ze geen jongen hebben te voeden. Overigens eet een bosuil heel gevarieerd. Bijvoorbeeld ook reptielen en grote insecten. En vooral ook nogal eens kleinere vogels. Kijk maar eens naar het clipje van 14 maart 'Vogel als ontbijt'.
Bijvoorbeeld bij grotere roofvogels zoals de havik. Jonge bosuilen lopen na het uitvliegen het gevaar om gepakt te worden door een marter, zoals helaas in een eerder seizoen van Beleef de Lente is gebleken. Ook grotere uilen (oehoe) en vossen zullen een bosuiljong pakken als ze de kans krijgen.

De jongen kijken de kunst af van de ouders maar het instinct om te jagen is aangeboren, ook weesuilen zullen gaan jagen. Het is leren door 'trial and error', door oefening worden ze beter en ze leren van fouten. Een filmpje van een lerende en jagende jonge uil: https://www.youtube.com/watch?v=RSf0TD_mPqI