Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Lepelaar

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Nijlgans

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Torenvalk

Geen broedsel

Kauw

Geen broedsel

Gekraagde roodstaart

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Steenuil

De expert (Snor) zegt het volgende: alles wat niet te snel wegloopt- of vliegt kunnen ze zelf vangen. Hij vermoedt dat er ook al wel muizen gevangen worden, maar daar is helaas geen bewijs van.

Laten we hopen dat ze het nog eens duidelijk voor de camera laten zien, vanaf dat paaltje ofzo ;-)

De camera's bij de steenuilenkast blijven online totdat de laatste BDL-cam uitgezet wordt. Waarschijnlijk gebeurt dat na het uitvliegen van ofwel de ooievaars, ofwel de kerkuilen.

In principe verlaten de jongen het nest pas als ze in elk geval kunnen fladderen - zodat ze, als ze dat willen, terug kunnen naar het nest. Alleen als de omstandigheden in het nest slecht zijn - voedseltekort, natte en smerige bodem e.d. - verlaten de jongen het nest soms te vroeg en kunnen ze alleen nog maar over de grond scharrelen en klimmen.

Als gezonde jongen het nest verlaten hebben, zijn ze na een of twee dagen "vliegvlug", dat wil zeggen dat ze over nog niet al te grote afstanden kunnen vliegen.

Eigenlijk is het allebei. Het is een patroon in het verenkleed dat is bedoeld om vijanden in verwarring te brengen en af te schrikken.

Op het eerste gezicht zien die namelijk niet of de steenuil naar ze kijkt en/of ze ziet, of dat ze naar de achterkant kijken en dus zonder gevaar kunnen toeslaan. Vooral overdag, als de uilen rusten, kan dat aanvallen voorkomen. In het Duits bestaat er een term voor deze vorm van zelfbescherming, die vertaald in het Nederlands "ogenmimicry" zou luiden.

De kuikens kunnen nog tot september in dit territorium verblijven. Voorlopig zal het grootste gedeelte dus nog door man en vrouw gevangen worden, maar geleidelijk aan zullen ze zelf ook op zoek gaan naar voedsel. Vanaf september zullen ze dat namelijk helemaal alleen moeten doen.

Anders dan bij de bosuil, zullen de steenuilkuikens nog veel in en om de kast aanwezig zijn na het "uitvliegen". De kuikens zullen eerst wat over de tak lopen, om uiteindelijk stukjes te gaan vliegen. Ze zullen ook nog regelmatig in de kast verblijven. Pas in augustus worden de kuikens weggejaagd uit het territorium.

Twee jaar geleden heeft ook een van de webcam-jongen zich in het voorportaal verstopt. Ook bij andere nestkasten lukt het niet altijd om alle jongen te ringen. Om onnodige verstoringen te vermijden, worden geen nieuwe pogingen ondernomen om deze jongen alsnog te ringen.

Mochten ze later in een andere nestkast nog eens bij een nestcontrole worden aangetroffen, worden ze alsnog geringd - maar dan zijn ze uiteraard niet meer terug te herleiden naar hun oorspronkelijk geboorteplek.

De jonge steenuilen zullen aankomende vrijdag rond 19:30 uur geringd worden.

Zie ook het blog hierover.

De afgelopen dagen zijn rondom het erf grasvelden gemaaid. Dit zorgt ervoor dat de holletjes van de muizen beter zichtbaar worden voor de steenuilen en ze daardoor makkelijker te pakken zijn. Man steenuil brengt dus alles wat hij maar kan vinden!

Het zijn nu misschien wel heel veel muizen die mogelijk ook kunnen bederven, maar gelukkig zijn uilen anders dan mensen en kunnen zij dat zonder problemen eten. De kuikens groeien hard, en zullen elke dag meer nodig hebben. Je zult zien dat alles uiteindelijk op gaat! 

De eitjes van de steenuil zijn wit en bijna rond; ongeveer 3x3,5 cm

Vul in de Bedelsnurk-poll jouw bedachte woord in en je naam
De jury zal bestaan uit onze blogschrijvers Ronald, Pascal en Anjo


Succes! Je kan tot 7 mei 11:00 uur jouw idee insturen
 

Vul je naam, datum en tijd in en ga voor de eeuwige roem!

Kuiken-poll

De poll sluit op 23 april om 11:00 uur. Succes!

De steenuil is maar klein - ongeveer zo groot als een merel - en heeft daardoor best veel natuurlijke vijanden. De belangrijkste zijn de grotere roofvogels en uilen: havik, sperwer, bosuil en oehoe. Daarnaast vormt de steenmarter een gevaar; die zal een steenuil niet zozeer opeten (het gaat hem vooral om de eieren), maar wel doden. Ook worden ze regelmatig gegrepen door katten en honden.

Het gemiddelde aantal eieren van een steenuil is vier per legsel. In jaren met goede prooiaanvoer, komen regelmatig grotere legsels voor. Met een heel enkele piek naar boven - meestal in uitzonderingssituaties, bijvoorbeeld als er twee vrouwtjes in één nest(kast) broeden - is zeven eieren het grootste aantal.

Een steenuil is ongeveer zo groot als een merel: ongeveer 21 tot 23 centimer van kop tot staart. Maar omdat ze een grote kop en een nogal bol lichaam hebben, lijken ze vaak wat groter. Het is de kleinste uilensoort die in ons land voorkomt.

Dat wordt pas duidelijk wanneer er gepaard wordt en/of vrouw de eieren legt. Dit koppel is sinds mei 2017 samen, en dus kan de oplettende kijker man en vrouw inmiddels behoorlijk goed uit elkaar houden.

Man is iets scherper getekend met witte vlekken dan vrouw, de witte Y in de nek is bij vrouw steenuil wat smaller en beter afgegrensd dan bij man steenuil. Daarnaast is vrouw iets langer en boller...

Doe snel mee en ga voor de eeuwige roem!  Poll sluit op 24 maart 11:00 uur.

Ei-poll

Steenuilen zijn inderdaad nachtdieren, dat betekent dat ze in de avond als de schemering valt op jacht gaan om eten te zoeken. Bij de schemering in de ochtend verschijnen ze weer voor de camera, want dan gaan ze slapen in de kast. Voorlopig zul je de uiltjes dus tussen zonsopkomst en zonsondergang zien. Overigens zie je man steenuil overdag ook wel zijn territorium bewaken, als er kauwen of duiven langskomen.

Over een paar weken als vrouw steenuil (hopelijk) eieren gaat leggen, zal ze continu in de kast zijn om de eieren uit te broeden. Er wordt dan dag en nacht voor de jongen gezorgd.

Buiten het broedseizoen jagen steenuilen vooral in de schemering, dus in de vroege ochtend en de vroege avond.

Als er jongen zijn, jagen ze de hele dag door. De eerste tijd - als de jongen nog warm gehouden moeten worden - jaagt alleen de man. Als de jongen langere periodes alleen gelaten kunnen worden, zal de vrouw vaak ook op prooienjacht gaan. Misschien dit jaar wat minder, omdat de voedselvoorraad voortdurend op peil lijkt te zijn.

In de nestkast zitten verschillende beestjes. Mieren, torretjes, bloedluis etc. Deze kriebelen en als ze dan trappelt, schud ze de beestjes van haar poten af.

Alarm dient vooral om partner en jongen te waarschuwen bij dreigend gevaar en om de belager af te schrikken. Net als mezen alarmeren als er een sperwer overvliegt.

Of ze zich in dat soort situaties ook wel stil houden, weten we eigenlijk niet. In de literatuur staat dat SU zich drukt als er een bosuil roept, maar we weten uit eigen ervaring dat dat zeker niet altijd zo is.

Steenuilen voeren zelf geen nestmateriaal aan. In holle bomen bijv ligt altijd wel molm. En onder daken liggen vaak wel ingewaaide bladeren of zacht isolatiemateriaal. En na verloop van tijd een tapijtje van platgetrapte braakballen.
In kasten wordt doorgaans een mengsel van bijv zaagsel, stro, houtsnippers of turf gelegd.

De heren van Stone moeten hiervoor helaas het antwoord schuldig blijven. Buiten een muis of volwassen vogel weten ze het eigenlijk niet. In de winter zijn er geen jonge vogels. 

Braakballen bevatten alleen niet verteerde resten.

Feitelijk is er dus weinig over bekend.

Een vogel in rust maakt niet veel lichaamswarmte aan. Door een poot op te trekken,  houden ze deze warm door hem tegen hun lichaam aan te houden. Daarbij zetten ze ook hun veren bol, zodat de warmte ertussenin blijft hangen.

In Winterswijk hebben we drie camera's. Buiten op de nestkast staat er een gericht, dat is Buiten Wi (nterswijk). Binnen in de nestkast, gericht op de ingang is Binnen Wi (nterswijk) en gericht op de achterzijde binnen in de nestkast is Binnen2 Wi (nterswijk).

Na een regenrijke periode komen de wormen aan het oppervlak, dat weten vogels, ze kunnen ze dan makkelijk vangen. Hetzelfde zie je als je de tuin sproeit.

Steenuilen trekken wormen ook echt de grond als die er een stukje uitsteken. Met name Lumbicus terrestris (die grote lummel) komt niet alleen bovengronds om strooisel te verzamelen, maar ook om te paren. Zo’n paring kan een paar uur duren, dus mooie gelegenheid voor SU. De wormen blijven tijdens de paring met hun achterlijf verankerd in hun hol. Een SU moet dan ook echt kracht zetten om hem eruit te trekken.

Het duurt gemiddeld een etmaal voordat er een braakbal is geproduceerd.

Steenuilen genoemd naar Pallas Athene, godin van de wijsheid en beschermgodin van de Griekse hoofdstad. Het uiltje kreeg zijn naam omdat het dikwijls nestelt in rotsspleten, steenhopen en oude gebouwen. In ons land gaat zijn voorkeur uit naar knotwilgen, boerderijen, schuren en konijnenholen.

De kast hangt in een oude perenboom op het erf van een boerderij (nu woonhuis), die deel uitmaakt van een klein boomgaardje, in de omgeving van Winterswijk. Op het erf scharrelen ook schapen, een pauw, kippen en een haan. Rondom de boerderij ligt zowel weiland als bouwland.

In holtes in bomen (appel, noot, knotwilg) en in gebouwen (onder dak, in een nis, dat soort plekken).

Meikevers daar zijn ze gek op, maar ook regenwormen, kleine vogeltjes, muizen en woelratten. Kikkers en ook salamanders belanden een enkele keer in de kast.