naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Huiszwaluw

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Kauw

Uitgevlogen

Lepelaar

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Voedertafel

Geen broedsel

Havik

Alle Beleef de Lente camera's gaan op 29 september definitief uit.   *   Helaas heeft nog een jong kerkuiltje het niet gered   *   Onraad bij de kerkuil   *   Schoon en fris   *   Drukte op de tak

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Steenuil

Vermoedelijk vindt V dat het tijd wordt voor kuuk om wat assertiever te worden en spoort zij hem/haar aan om zelf ook een eigen kostje bij elkaar te rapen. Het is de bedoeling dat ze dit geleidelijk aan gaan leren om zichzelf te kunnen redden straks. En zoals in de laatste blog (De generatie '18) te lezen is, is dit een zware taak voor menig steenuilenjong.

Helaas is niet bekend hoe lang het duurt voordat een jong zelfstandig kan jagen. Er is wel een verhaal bekend van een jong waarbij de ouders kort na het uitvliegen weg waren gevallen, maar toch al in dat stadium zelfstandig kon jagen. 

Helaas is het geslacht van de steenuilen niet te bepalen op grond van gewicht of vleugelmaten. Zelfs op volwassen leeftijd zijn er maar weinig zichtbare verschillen tussen man en vrouw, behalve in de broedperiode (broedvlek bij de vrouw).

Bij jonge steenuilen is de leeftijd alleen te bepalen door DNA-onderzoek na het afnemen van bloed. We hopen dat jullie begrijpen dat de werkgroep en de ringers dat de steenuiltjes niet willen aandoen.

De steenuilen komen bijna altijd rond dag 30 / dag 31 naar buiten. Dat is alle jaren tot nu toe nog geweest.

Dat zou dus betekenen dat ze snel op de tak zullen verschijnen.

De jonge steenuiltjes worden zaterdag 25 mei tussen 10:30 en 11.00 geringd.

Buiten het broedseizoen jagen steenuilen vooral in de schemering, dus in de vroege ochtend en de vroege avond.

Als er jongen zijn, jagen ze de hele dag door. De eerste tijd - als de jongen nog warm gehouden moeten worden - jaagt alleen de man. Als de jongen langere periodes alleen gelaten kunnen worden, zal de vrouw vaak ook op prooienjacht gaan. Misschien dit jaar wat minder, omdat de voedselvoorraad voortdurend op peil lijkt te zijn.

Het andere ei zal inderdaad niet meer uitkomen. Langer dan 24 uur heeft een volgend jong nooit op zich laten wachten.

Tijdens het schrijven van het blog was die tijd ruim overschreden. Vandaar dat er gesproken werd over het tweetal.

In de nestkast zitten verschillende beestjes. Mieren, torretjes, bloedluis etc. Deze kriebelen en als ze dan trappelt, schud ze de beestjes van haar poten af.

Kijk bij samen onderzoeken, onder in het groene vlak, onderzoeksheet steenuil, tabblad kuikenpoll. Noteer je naam, datum en tijd en ga voor de eeuwige roem! Succes!

Leuke vraag. Onze deskundigen wisten het niet, maar een rondje internetten leert ons het volgende:

Een verklaring voor overleving van eitjes in droge grond is dat de eitje een laagje aanmaken die serosa wordt genoemd. Het is eigenlijk een soort huid die de eitjes tegen uitdroging beschermt. De eitjes absorberen in een korte periode water. Daarna is het eitje “potdicht”. Dat betekent dat het eitje geen water meer nodig heeft voor de ontwikkeling zodat de droogte van de afgelopen periode weinig tot nauwelijks effect heeft gehad op de ontwikkeling van engerlingen, ook niet op plekken waar niet gesproeid is. 

Vanaf de derde week van april zouden de meikevers al gezien kunnen worden. We wachten af.

Het geluid wat vrouw steenuil maakt wordt ook wel bedelsnurken genoemd. Hiermee spoort ze man aan om eten voor haar te halen. Omdat zij, straks als alle eieren gelegd zijn, zo'n 22 uur per dag aan het broeden is kan zij zelf niet jagen voor haar eten. Ze is dus geheel afhankelijk van man. 

Het bedelsnurken begint al een poosje voordat het eerste ei gelegd is. Ze moet namelijk wel eerst zeker weten dat man voor haar kan zorgen in de tijd dat zij op de eieren aan het broeden is.

Als alles goed gaat en er over ruim een maand kuuks zijn, zul je merken dat zij op een gegeven moment hetzelfde geluid gaan maken! Zij willen namelijk ook graag gevoerd worden.

Maak je maar geen zorgen, het gaat heel goed met het ei, hoor!

Steenuilen gaan pas echt broeden vlak voordat het laatste ei gelegd is. Meestal leggen ze drie tot vijf eieren, dus het kan best zijn dat dit ei nog een poosje bloot blijft liggen. Waarschijnlijk zal V uil geleidelijk aan steeds langer op het ei gaan zitten, en als het legsel compleet is broedt ze nagenoeg doorlopend.

Voordeel van deze aanpak is dat de jongen dan kort na elkaar uit het ei komen, zodat er geen grote leeftijdsverschillen zijn en alle jongen ongeveer evenveel kans zullen hebben bij het voeren.

 

De eeuwige roem gaat naar Burdie! Hij/Zij zat er het dichtste bij. (1 april 07:15 uur) En nee, dit is geen grap 😁

Alarm dient vooral om partner en jongen te waarschuwen bij dreigend gevaar en om de belager af te schrikken. Net als mezen alarmeren als er een sperwer overvliegt.

Of ze zich in dat soort situaties ook wel stil houden, weten we eigenlijk niet. In de literatuur staat dat SU zich drukt als er een bosuil roept, maar we weten uit eigen ervaring dat dat zeker niet altijd zo is.

De heren van Stone moeten hiervoor helaas het antwoord schuldig blijven. Buiten een muis of volwassen vogel weten ze het eigenlijk niet. In de winter zijn er geen jonge vogels. 

Braakballen bevatten alleen niet verteerde resten.

Feitelijk is er dus weinig over bekend.

Een vogel in rust maakt niet veel lichaamswarmte aan. Door een poot op te trekken,  houden ze deze warm door hem tegen hun lichaam aan te houden. Daarbij zetten ze ook hun veren bol, zodat de warmte ertussenin blijft hangen.

In Winterswijk hebben we drie camera's. Buiten op de nestkast staat er een gericht, dat is Buiten Wi (nterswijk). Binnen in de nestkast, gericht op de ingang is Binnen Wi (nterswijk) en gericht op de achterzijde binnen in de nestkast is Binnen2 Wi (nterswijk).

Na een regenrijke periode komen de wormen aan het oppervlak, dat weten vogels, ze kunnen ze dan makkelijk vangen. Hetzelfde zie je als je de tuin sproeit.

Steenuilen trekken wormen ook echt de grond als die er een stukje uitsteken. Met name Lumbicus terrestris (die grote lummel) komt niet alleen bovengronds om strooisel te verzamelen, maar ook om te paren. Zo’n paring kan een paar uur duren, dus mooie gelegenheid voor SU. De wormen blijven tijdens de paring met hun achterlijf verankerd in hun hol. Een SU moet dan ook echt kracht zetten om hem eruit te trekken.

Het duurt gemiddeld een etmaal voordat er een braakbal is geproduceerd .

Steenuilen genoemd naar Pallas Athene, godin van de wijsheid en beschermgodin van de Griekse hoofdstad. Het uiltje kreeg zijn naam omdat het dikwijls nestelt in rotsspleten, steenhopen en oude gebouwen. In ons land gaat zijn voorkeur uit naar knotwilgen, boerderijen, schuren en konijnenholen.

De kast hangt in een oude perenboom op het erf van een boerderij (nu woonhuis), die deel uitmaakt van een klein boomgaardje, in de omgeving van Winterswijk. Op het erf scharrelen ook schapen, kippen en een haan. Rondom de boerderij ligt zowel weiland als bouwland.

In holtes in bomen (appel, noot, knotwilg) en in gebouwen (onder dak, in een nis, dat soort plekken).

Meikevers daar zijn ze gek op, maar ook regenwormen, kleine vogeltjes, muizen en woelratten. Kikkers en ook salamanders belanden een enkele keer in de kast.