naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Havik

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Groene specht

Uitgevlogen

Kauw

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Kerkuil

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

IJsvogel

Geen broedsel

Zeearend

Beleef de Lente 2019 start op 17 februari   *   Werk mee aan Beleef de Lente 2019, word vrijwilliger   *   Live beelden staan uit, bekijk de videoclips en blogs!   *   Genoten van Beleef de Lente 2018? Sms BEDANKT naar 4333 en steun ons eenmalig met 3 euro   *   Seizoensfilmpje van de HAVIK staat online

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Steenuil

Vogelbescherming NL investeert elke lente weer in het plaatsen van webcams en het streamen van livebeelden. Zo kunnen we mensen mee laten genieten van het wel en wee van onze broedvogels. Jaarlijks genieten een miljoen mensen van de beelden en daar zijn we trots op.

Wilt u ons helpen Beleef de Lente mogelijk te maken? Sms BEDANKT naar 4333 en steun Vogelbescherming eenmalig met 3 euro. Of doe een eenmalige gift op bankrekening NL44 INGB 00 00 65 65 00 o.v.v. ‘donatie Beleef de Lente’. 

In deze hitte is de ontbinding al in een te ver gevorderd stadium.

Het wordt dus niet verder onderzocht.

De heren van Stone moeten hiervoor helaas het antwoord schuldig blijven. Buiten een muis of volwassen vogel weten ze het eigenlijk niet. In de winter zijn er geen jonge vogels. 

Braakballen bevatten alleen niet verteerde resten.

Feitelijk is er dus weinig over bekend.

Het probleem ligt bij veranderd beleid van Chrome en andere browsers, waardoor de werking van de browsers is veranderd. Om de livebeelden weer te zien moet u de cache legen en cookies verwijderen of een andere browser gebruiken (bijv. IE). Hoe u caches leegt vindt u hier: https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DDeskop.

Mocht u na het verwijderen toch geen beeld hebben vul dat dit formulier in: https://bit.ly/2Iy0c3M

Het probleem lag bij Chrome. Chrome heeft de werking van de browser veranderd, met name de functie autoplay. waardoor filmpjes niet meer afspelen. Daarom moeten er aanpassingen van de BDL-website gemaakt worden. dat is nu gedaan. Om Chrome weer te laten werken is verwijdering van de browsercache en cookies nodig. zie bijv. https://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DDeskop. Waardoor de instellingen van de browser verandert.

Een vogel in rust maakt niet veel lichaamswarmte aan. Door een poot op te trekken,  houden ze deze warm door hem tegen hun lichaam aan te houden. Daarbij zetten ze ook hun veren bol, zodat de warmte ertussenin blijft hangen.

Het knuffelen heeft meerdere betekenissen. Bijvoorbeeld veeronderhoud, vlooien vangen.

Bij vrouw is het meer het bedelen om voedsel. De kuuks doen nu hetzelfde als vrouw bij man deed.

Ook is het een vorm van genegenheid naar elkaar toe.

Dit zijn rupsen van de plakker, een nachtvlinder. Vrouw Dongen heeft hier geen last van. Ze eet ze ook niet, omdat de haren irriterend zijn. Een koolmees eet ze weer wel.

Verder hebben de uilen hier geen last van. De kuikens zullen hier verder ook geen hinder aan ondervinden.

De twee andere uiltjes zullen niet meer geringd worden. Ze zijn nu al actief op de tak.

De eitjes kunnen ongeveer rond 14 of 15 juni uitkomen. We wachten vol spanning af!

Aankomende zaterdag worden de kuikens geringd.  Dan gaan ze ook gelijk het takje verwijderen, zodat wij alles weer goed kunnen volgen.

 

Eigenlijk is het niet bekend waarom de kuuks graven.

Een andere bezoeker gaf dit als antwoord:Volgens mij oefenen ze om sterke poten te krijgen om later net zo hard over de tak te kunnen rennen als hun moeder. Maar het voelt voor hen misschien als spelen, net als bij mensenkinderen. Gewoon lekker.

Die vonden we zelf ook erg leuk bedacht. De heren weten het  ook niet. Misschien heeft het wel een reden, maar zijn wij daar nog niet achter.


Blijf de beelden goed volgen, wellicht komen we er dan achter waarom ze dit doen.

Het grotendeels geen toeval. Vrouw komt uit de kast en blijft dan staan kijken. Als ze M dan met een prooi ziet, neemt ze een bedelhouding en bedelgeluid aan.

Dan komt M soms ook weer aangevlogen met een prooi. Ook vliegt ze wel eens weg naar M en komt terug met een prooi.

Als het goed is worden volgend weekend de uiltjes in Winterswijk geringd. In Dongen worden ze niet geringd, mochten daar de eieren uitkomen.

 

Tijdens het broedseizoen is een territoriumstrijd onwaarschijnlijk. Dit is echt iets van de paartijd. Een echte strijd is het ook niet, gaat voornamelijk vocaal.

We zullen af moeten wachten hoe het zich verder ontwikkeld.

Steenuilen leggen maar een keer per jaar eieren.

We verwachten dan ook niet dat V Dongen nog nieuwe eieren legt.

Op de Beleef de Lente website ervaren bezoekers soms problemen van technische aard: ze zien geen live beelden, horen geen geluid, of het beeld valt steeds weg. Omdat niet precies duidelijk is wat er aan de hand is, willen we de problemen graag inventariseren. Daarom vragen we je om de onderstaande enquête in te vullen en te verzenden. 

Klik hier voor de enquête

Bij veel vogels bevat het laatste ei meer voedingsstoffen en is zwaarder en groter, om ervoor te zorgen dat alle eitjes gelijke kansen krijgen. Dit is een algemeen biologisch principe. De laatst gelegde eieren zijn ook de eieren die het kortst bebroed worden. Ronald heeft het even snel nagezien bij de legsels sinds 2007. De interval tussen het laatste en voorlaatste ei duurde in alle jaren inderdaad langer dan tussen de andere eieren. Geldt echter niet voor soorten die hun eiproductie maximaliseren, zoals de kerkuil. Daar zijn de laatste eieren vaker van mindere kwaliteit.

Bij de steenuilen in Dongen hebben we twee camera's. De camera in de nestkast is Binnen Do (ngen). De camera die buiten op de nestkast staat is Buiten Do (ngen).

In Winterswijk hebben we drie camera's. Buiten op de nestkast staat er een gericht, dat is Buiten Wi (nterswijk). Binnen in de nestkast, gericht op de ingang is Binnen Wi ( nterswijk) en gericht op de achterzijde binnen in de nestkast is Binnen2 Wi (nterswijk).

Ware muizen (muridae) is de formele naam van de familie waartoe o.a. de bosmuis en de huismuis behoren. Beide hebben een lange staart en kunnen op de beelden niet uit elkaar gehouden worden. Vandaar slechts de familienaam.

Dit kan te maken hebben met een conflict tussen instincten. Een prooi afgeven, terwijl je zelf misschien ook honger hebt. Kan ook zijn dat hij vrouw daarmee wilt testen, hoe serieus ze het meent.

Het kan allerlei oorzaken hebben dat er in de tussentijd geen ei is geweest. Ook jouw optie. Het is dan ook erg lastig na te gaan wat het wel geweest kan zijn.

Echt onderzoeken zullen ze dit niet. We blijven de beelden volgen en kijken wat er gebeurt.

Elke steenuil is anders. Zo ook vrouw Dongen en vrouw Winterswijk. Waarom zou het zijn dat ze zwaar ademt? Kan zijn dat de hoek van de camera anders staat dan in Winterswijk? Kan zijn dat ze misschien al wat ouder is? Andere oorzaken als ziekten? Wie weet? Haar verdere gedrag is normaal.

Na het leggen van een ei komt de vermoeidheid natuurlijk ook kijken. Je ziet ze dan ook langere tijd slapen in de kast.

We zullen de beelden gewoon in de gaten moeten houden of te kunnen beoordelen of dit normaal is of niet. We zijn "te gast" in de nestkast en al zou er inderdaad iets zijn, wordt er niet ingegerepen. Dat is de natuur helaas ook.

 

 

Normaal gesproken is het alleen de vrouw die de eieren warm houdt. Man is voor de prooiaanvoer tijdens het broeden en ook na het uitkomen van de eieren. Ook dan is het vaak alleen vrouw die de jongen voert.

Echter vorig jaar was in Winterswijk vrouw verdwenen na een bezoek van de steenmarter. Man heeft toen geprobeerd om de jongen warm te houden en te voeren. Dit heeft hij maar voor een korte tijd volgehouden. Hij moest zorgen dat hij zelf kon overleven en zijn de jongen helaas dood gegaan. Dit waren beelden die nog nooit vastgelegd waren. Harde beelden, maar wel uniek.

Op dit moment is het niet erg als een ei niet warm gehouden wordt. Vrouw steenuil gaat pas broeden als het legsel compleet is. Daarna zal ze een langere tijd achter elkaar op de eieren blijven. Leuk weetje: Gemiddeld zit er 54 uur tussen de eieren.

Na een regenrijke periode komen de wormen aan het oppervlak, dat weten vogels, ze kunnen ze dan makkelijk vangen. Hetzelfde zie je als je de tuin sproeit.

Steenuilen trekken wormen ook echt de grond als die er een stukje uitsteken. Met name Lumbicus terrestris (die grote lummel) komt niet alleen bovengronds om strooisel te verzamelen, maar ook om te paren. Zo’n paring kan een paar uur duren, dus mooie gelegenheid voor SU. De wormen blijven tijdens de paring met hun achterlijf verankerd in hun hol. Een SU moet dan ook echt kracht zetten om hem eruit te trekken.

Het duurt gemiddeld een etmaal voordat er een braakbal is geproduceerd .

We hebben bij de steenuil nestkasten hangen op twee locaties. DO staat voor Dongen en WI staat voor Winterswijk. In Dongen hebben we twee camera's hangen en in Winterswijk drie.

Steenuilen zijn uitgesproken warmte minnende dieren die de hoogste dichtheden halen in landen rondom de middellandse zee. De kou is niet hun eerste probleem, maar langdurige sneeuw wel. Er is weinig anders te eten dan muizen en misschien een enkele vogel. Bosmuizen en veldmuizen verblijven in holen. En als het erg koud is hebben steenuilen meer voedsel nodig om hun lichaamstemperatuur op peil te houden.

 

Het is moeilijk om te zien wie vrouw en wie man is. Zo over het algemeen zijn ze precies hetzelfde. Nu we regelmatig kijken naar het paartje in Winterswijk, zien we dat de V op de kop van vrouw duidelijker zichtbaar is dan bij de man. Verder verblijft de vrouw veel meer in de kast in Winterswijk dan de man. In Dongen probeert man juist vrouw de kast in te krijgen. 

In Winterswijk zijn man en vrouw geringd. Echter wie het is weten ze nog niet, omdat ze pas laat in het seizoen verscheen vorig jaar.

Steenuilen genoemd naar Pallas Athene, godin van de wijsheid en beschermgodin van de Griekse hoofdstad. Het uiltje kreeg zijn naam omdat het dikwijls nestelt in rotsspleten, steenhopen en oude gebouwen. In ons land gaat zijn voorkeur uit naar knotwilgen, boerderijen, schuren en konijnenholen.

De kast hangt in een oude perenboom op het erf van een boerderij (nu woonhuis), die deel uitmaakt van een klein boomgaardje, in de omgeving van Winterswijk. Op het erf scharrelen ook schapen, kippen en een haan. Rondom de boerderij ligt zowel weiland als bouwland.

In holtes in bomen (appel, noot, knotwilg) en in gebouwen (onder dak, in een nis, dat soort plekken).

Meikevers daar zijn ze gek op, maar ook regenwormen, kleine vogeltjes, muizen en woelratten. Kikkers en ook salamanders belanden een enkele keer in de kast.