Navigatie overslaan

Veel gestelde vragen

Tuinvogels tellen

Een telling duurt een half uurtje. Kijk voor alle spelregels op Hoe werkt het

Nee, u mag mannetjes en vrouwtjes gewoon in hetzelfde vakje doorgeven. Dus: heeft u twee vrouwtjes huismussen gezien en één mannetje, dan geeft u door: drie huismussen.

Mag ik de vogels in de boom voor mijn balkon meetellen? Mogen vogels in het gemeenteperkje naast mijn tuin ook meetellen? Als vogels op de grens van mijn tuin en de buren zitten, mag ik ze dan meetellen?

Formeel mag u alleen de vogels op uw balkon of in uw tuin meetellen. Vogelbescherming kan niet voor iedere individuele situatie adviseren wat u wel en niet mag meetellen omdat iedere tuin of balkon anders is. Gebruik vooral uw eigen gezond verstand!

De volgende overwegingen zijn daarbij belangrijk:

  • Hoe groot is de kans dat ook iemand anders dezelfde vogels telt? Hoe groter die kans, hoe terughoudender u moet zijn om de vogels mee te tellen.
  • Geeft uw telling een realistisch beeld van uw tuin of balkon? Bedenk daarbij dat het bij de Tuinvogeltelling niet per se gaat om een compleet beeld van alle vogels, maar om een realistische steekproef van vogels in de tuin en op het balkon.

De Nationale Tuinvogeltelling is bedoeld om in kaart te brengen hoe vogels in de winter gebruik maken van onze tuinen en balkons. In de database met telresultaten worden de door u getelde vogels gekoppeld aan de combinatie van postcode en huisnummer.

Daarom is het belangrijk dat u telt op een Nederlands adres met een geldige postcode en huisnummer. In het telformulier kunt u aangeven of het adres waarop u geteld heeft uw woonadres is of een ander adres (bijvoorbeeld van uw school). 

Zelfs als u weinig of zelfs geen vogels gezien heeft, is het belangrijk om uw telling aan ons door te geven. Voor een representatief beeld zijn ook deze tellingen van belang!

Nee, u mag alleen maar doorgeven wat u in dat half uur écht gezien heeft.

Een handige tip om te zorgen dat 'uw' merel (of roodborst, of grote bonte specht, of welke soort dan ook) wel meegeteld wordt: start uw tel-half-uurtje pas als uw merel zich heeft laten zien.

Resultaten bekijken

Deze e-mail kan helaas niet opnieuw gestuurd worden. U kunt de actuele resultaten in uw gemeente of 4-cijferige postcode live en na afloop van de telling volgen op de resultatenpagina.

Tuinvogels tellen voor scholen

Ja, dat kan. Vrijdag 28 januari 2022 is 'scholenteldag'. U kunt voorafgaand aan de Tuinvogeltelling vogels tellen op een dag en tijdstip dat u het beste schikt.

U kunt (net als alle andere deelnemers) vanaf vrijdag uw telling insturen. Het is leuk om op vrijdag met uw groep de telling in te sturen, omdat u direct een bevestiging van uw telling krijgt per e-mail. Uw leerlingen kunnen hun resultaten daarmee ook op de kaart met alle telresultaten terugvinden. Zo zien uw leerlingen meteen hoe hun telling zich verhoudt tot alle andere tellingen.

Telling invoeren via web-app MijnTuinvogeltelling

U kunt uw persoonlijke telgegevens invoeren via MijnTuinvogeltelling, een web-app voor de mobiele telefoon. U hoeft deze web-app niet te downloaden. 

Zet de app via mijntuinvogeltelling.nl op het bureaublad van uw toestel en u kunt er zo mee aan de slag! De app heeft geen invloed op de opslagcapaciteit van uw mobiel. Zorg wel dat u de meeste recente versie van uw mobiele besturingssysteem heeft geïnstaleerd. 

De app maakt het tellen via mobiele telefoons makkelijker, maar u kunt de app ook via uw 'gewone' computer gebruiken.

 

MijnTuinvogeltelling is een web-app voor de mobiele telefoon, u hoeft de web-app niet te downloaden. Zet de app op het bureaublad van uw toestel en u kunt er zo mee aan de slag! De app heeft geen invloed op de opslagcapaciteit van uw mobiel. De app maakt het tellen via mobiele telefoons makkelijker, maar u kunt uiteraard ook via uw 'gewone' computer (blijven) tellen. Open de app op uw mobiel via mijntuinvogeltelling.nl

Lees hier de uitgebreide instructies

De voordelen van deze nieuwe web-app:

  • Een leuke quiz om uw kennis over het herkennen van vogels te testen;
  • Tips voor hoe en waar u welke vogels kunt vinden: met de online vogelgids heeft u de tips en geluiden bij de hand
  • Een vernieuwd gebruiksvriendelijk telformulier;
  • Herken vogels als u het (zelf) niet zeker weet, via een foto of vragen over hoe de vogel eruit ziet.

Het evenement de Nationale Tuinvogeltelling

De Tuinvogeltelling levert een momentopname van de aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn: landelijk, per provincie en per gemeente. In combinatie met de resultaten van andere jaren en andere tellingen levert dit een beeld van de ontwikkelingen in tuingebruik door vogels. Met deze gegevens bepaalt Vogelbescherming hoe tuinvogels het beste geholpen kunnen worden. Op deze pagina vindt u een aantal opmerkelijke resultaten van de Nationale Tuinvogeltelling.

Het is goed om u te realiseren dat het er niet om gaat dat de Tuinvogeltelling een compleet beeld oplevert. De momentopname wordt ieder jaar op vergelijkbare wijze genomen, waardoor dat op lange termijn een goed beeld oplevert.

Juist in de winter zoeken vogels beschutting en eten in de tuinen. Dan ziet u de vogels makkelijker dan in het voorjaar of najaar.