Navigatie overslaan

Voor scholen en groepen

Doe mee aan de Tuinvogeltelling voor scholen: met de hele klas een half uurtje tellen. Het is superleuk, en met ons lesmateriaal over vogels herkennen maak je het nog spannender. 

Het lesmateriaal is geschikt voor alle klassen in het basisonderwijs, maar ook pedagogisch medewerkers, activiteitenbegeleiders in zorginstellingen, NME-centra of kinderboerderijen en leerkrachten van de lagere klassen van het middelbaar onderwijs kunnen ermee aan de slag.

Schoolklassen en andere groepen kunnen eventueel ook vóór het weekend van de Tuinvogeltelling tellen. Tip: gebruik hierbij het handige telformulier om in groepjes te turven. Kies een moment dat jullie zelf goed uitkomt. Vanaf vrijdag 24 januari 2025 kun je de tellingen insturen.

Handig telformulier

Tip: gebruik hierbij het handige telformulier om in groepjes te turven. Kies een moment dat jullie zelf goed uitkomt.

Leuke tip om tuinvogels te tellen met de kleintjes!

Met jongere kinderen kun je in estafette-vorm tellen. Verdeel de groep in meerdere kleine groepjes en laat ieder groepje bijvoorbeeld 5 minuten tellen. Zo blijft het leuk voor de kleintjes. Met het handige telformulier kunnen ook zij uit de voeten.

Nog een praktische tip: tel waarnemingen van meerdere groepjes niet bij elkaar op, maar geef het maximale aantal vogels door dat ze per soort zagen. Dus: ziet één groepje 3 koolmezen? En het volgende groepje 2 koolmezen? Dan geef je door: 3 koolmezen. Overvliegende vogels tellen niet mee.

Hoe werkt de Tuinvogeltelling voor Scholen? Iedereen kan meedoen in 3 gemakkelijke stappen:

  1. Tel vóór of tijdens het weekend van 24, 25 en 26 januari 2025 een half uur de vogels op het schoolplein of in de omgeving. Vliegen de vogels alleen maar over? Die tellen niet mee. Vanaf vrijdag 24 januari 2025 kunnen alle scholen en groepen hun tellingen doorgeven via de website.
  2. Noteer alle waarnemingen van een soort. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loop je het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die jullie tegelijk hebben gezien. Dus: ziet de klas in jullie tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geef je door: 5 koolmezen.
  3. Geef de telling door via Tuinvogeltelling.nl. 

Vogels herkennen via digibord

Met LessonUp maak of arrangeer je digitale en interactieve lessen, die je direct kunt geven op het centrale scherm in de klas.

Ga naar de lessen speciaal gemaakt voor de tuinvogeltelling in de klas.