Spring naar content

BirdLife International

Veel vogels zijn trekvogels. Zij verblijven maar een deel van het jaar in ons land. De natuur ‘elders', bijvoorbeeld in Afrika, is onlosmakelijk verbonden met ‘onze' gebieden als de Waddenzee en de Zeeuwse delta. Het beschermen van deze vogels alleen in Nederland heeft weinig zin als zij buiten ons land worden bedreigd. Bovendien wordt steeds meer internationale en Europese wet- en regelgeving opgesteld. Hiervan kunnen vogels in Nederland profiteren.

De noodzaak over de grenzen heen te kijken en samen te werken wordt dus steeds groter. BirdLife's wereldwijde netwerk van Partners en via hen van vrijwilligers en lokale groepen spelen een grote rol bij een veelheid aan beschermingsactiviteiten. Belangrijk speerpunt van Vogelbescherming Nederland is de bescherming van de voor onze broedvogels belangrijke pleisterplaatsen en overwinteringsgebieden in Afrika.


 

Internationaal actief

Als relatief sterke financiële BirdLife Partner speelt Vogelbescherming van oudsher een belangrijke rol bij internationale beschermingsactiviteiten en ondersteuning van minder draagkrachtige Partnerorganisaties. Vogelbescherming Nederland is actief in onder andere:

  1. Oost-Europa
  2. West-Afrika
  3. Landen waarmee Nederland een historische band heeft: Indonesië en de Nederlandse Antillen.

 
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.