Navigatie overslaan
Alle berichten

Vogelherkenningskaart Friese en Groningse Waddenkust gelanceerd

Geplaatst op 19 maart 2015

Deze week zijn de ‘Vogelherkenningskaart Friese waddenkust’ en ‘Vogelherkenningskaart Groningse waddenkust’ gelanceerd door Vogelbescherming Nederland. Op deze gratis verkrijgbare kaarten staan de meest voorkomende wadvogels afgebeeld en een plattegrond van de betreffende kust met daarop de mooiste plekken om vogels te kijken. De kaarten zijn op veel plekken aan de Friese en Groningse waddenkust gratis verkrijgbaar en ook gratis te downloaden.
 
De vogelherkenningskaarten worden ontwikkeld in het kader van het programma Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen van Vogelbescherming Nederland. Daarmee maakt Vogelbescherming samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap in heel het waddengebied mooie vogelkijkplekken toegankelijk en worden er leuke gratis vogelkijkproducten ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt vogels meer rust gegeven door de aanleg van nieuwe broed- en rustplekken. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door het Waddenfonds.

Laagdrempelig vogels herkennen

De gratis vogelherkenningskaarten helpen recreanten en bewoners om de vogelschat van het waddengebied te ontdekken. Op een toegankelijke en laagdrempelige manier. Op de kaarten staan 33 wadvogels afgebeeld. Met herkenningstips en de leukste plekken waar je de vogels het best kunt gaan bekijken. Ook zijn fiets- en wandelroutes aangegeven. Naast deze nieuwe kaarten voor de waddenkusten van Groningen en Friesland, verschenen er al eerder vogelherkenningskaarten voor Texel en Vlieland. In de loop van dit jaar zullen ook Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en de Noord-Hollandse waddenkust hun eigen kaart krijgen. De vogelherkenningskaarten zijn gratis verkrijgbaar in de betreffende gebieden en gratis te downloaden op www.beleefdewaddennatuur.nl.