Navigatie overslaan

Onze boerenlandvogels

Grutto / Kevin van den Hoven

Onze boerenlandvogels

Is het je ook opgevallen hoe stil het is in het boerenland? Je hoort wel menselijke geluiden - trekkers, verkeer, een heimachine - maar haast geen vogelgeluiden. Waar zijn onze boerenlandvogels gebleven? Waar buitelen nog kieviten en hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’! De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, voor ook de laatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland. 

Vogelvriendelijke zuivelmerken

Hieronder een voorproefje van alle vogelvriendelijke zuivelmerken waar Vogelbescherming mee samenwerkt en die je terug kunt vinden op Zuivelwijzer.nl.

Jan Aantjes / Fred van Diem

Jan Aantjes

Extensieve melkveehouder Streefkerk

“De weidevogelpopulatie gaat hard achteruit in ons land. Het is te simpel om te zeggen: dat komt door de boeren. We hebben veel last van predatie. Er zitten veel meer vossen en kraaien dan vroeger. En ganzen. De nijlgans zit zo’n beetje in ieder gebied en pikt ook wel eens een ei of kuiken mee, bij het agressief verdedigen van zijn kuikens in het broedseizoen. Verder komen veel vogels niet terug van de wintertrek. Dat baart me zorgen. En dan zijn de regels rondom weidevogelbeheer ook niet altijd even logisch.”

Lees meer

Bedreigde boerenlandvogels

Rottige Meenthe / Shutterstock

Aan het werk voor de boerenlandvogels

Boerenlandvogels verdwijnen in hoog tempo uit Nederland door de intensiteit van het agrarisch landgebruik. Vogelbescherming is daarom hard aan het werk op verschillende vlakken: veiligstellen van weide- en akkervogelgebieden, stimuleren van natuurvriendelijke landbouw, ondersteunen van boerenlandvogelboeren en mee ontwikkelen van vogelvriendelijke (zuivel) producten.

Waar we mee bezig zijn