Stage- en werkervaringsplaatsen

Bij Vogelbescherming zijn we altijd op zoek naar talent. We houden goed in de gaten of alle medewerkers een gevarieerde mix vormen: de een heeft een bulk aan kennis, de ander staat te popelen om innovaties door te voeren, weer een ander blinkt uit in accuratesse. Iedereen kan van elkaar leren.

Stageplaatsen

Ben je op zoek naar een stage of een werkervaringsplek? Doe je mbo, hbo of een universitaire opleiding en zoek je naar een stage/afstudeerplaats of een leerarbeidsplaats? Bij Vogelbescherming hebben we vele mogelijkheden. Let wel: als je stage loopt bij Vogelbescherming, is dat bij ons op kantoor. Voor veldwerk hebben we geen stageplaatsen. 

Werkervaringsplekken

Heb je een uitkering of heb je een voor Vogelbescherming relevante opleiding afgerond en wil je onbetaald werkervaring bij ons opdoen? Of volg je een (spoor-2-)reïntegratietraject? Ook voor het opdoen van werkervaring hebben we regelmatig plek. Een werkervaringsplek onderscheidt zich van een vrijwilligerswerkplek door duidelijke leerdoelen, die zijn gekoppeld aan de periode waarin je werkervaring wilt opdoen. Én dat deze werkplek voor meerdere dagen per week geldt tijdens een langere periode.

Vacatures

We zoeken op het ogenblik:

  • een stagiaire pers
  • een stagiaire communicatie

Wat moet ik doen?

Stuur ons, voor zowel stage- als werkervaringsplekken, een mail met je CV, motivatiebrief, leerdoelen/beoogde onderwerp en periode/aantal dagen per week naar sollicitatie@vogelbescherming.nl. We beoordelen alle verzoeken serieus en laten je binnen 6 weken weten of er mogelijkheden zijn.

Vogelbescherming ontvangt veel stage-verzoeken en neemt alleen verzoeken in behandeling met alle bovengenoemde informatie. 

Onze missie

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Bekijk hier onze missie en visie

Onze strategie

Vogelbescherming is onderdeel van Birdlife International. Een mondiaal netwerk van partners die gezamenlijk optrekken in het beschermen van vogels en hun leefomgeving. We werken volgens het principe van ‘science based conservation’. Dit betekent dat kennis en het opdoen van nieuwe kennis voor ons belangrijk is.

Bekijk hier onze strategie

Gerelateerde items