Sitemap

 1. Ontdek vogels
  1. Kennis over vogels
   1. Vogelgids
    1. Aalscholver
    2. Appelvink
    3. Baardman
    4. Beflijster
    5. Bergeend
    6. Bijeneter
    7. Blauwborst
    8. Blauwe kiekendief
    9. Blauwe reiger
    10. Boerenzwaluw
    11. Bokje
    12. Bontbekplevier
    13. Bonte strandloper
    14. Bonte vliegenvanger
    15. Boomklever
    16. Boomkruiper
    17. Boomleeuwerik
    18. Boompieper
    19. Boomvalk
    20. Bosrietzanger
    21. Bosruiter
    22. Bosuil
    23. Braamsluiper
    24. Brandgans
    25. Brilduiker
    26. Bruine kiekendief
    27. Buidelmees
    28. Buizerd
    29. Casarca
    30. Dodaars
    31. Draaihals
    32. Drieteenstrandloper
    33. Dwerggans
    34. Dwergstern
    35. Eider
    36. Ekster
    37. Engelse kwikstaart
    38. Fazant
    39. Fitis
    40. Flamingo
    41. Fluiter
    42. Fuut
    43. Gaai
    44. Geelgors
    45. Gekraagde roodstaart
    46. Gele kwikstaart
    47. Geoorde fuut
    48. Gierzwaluw
    49. Glanskop
    50. Goudhaan
    51. Goudplevier
    52. Goudvink
    53. Grasmus
    54. Graspieper
    55. Grauwe franjepoot
    56. Grauwe gans
    57. Grauwe gors
    58. Grauwe kiekendief
    59. Grauwe pijlstormvogel
    60. Grauwe vliegenvanger
    61. Groene specht
    62. Groenling
    63. Groenpootruiter
    64. Grote bonte specht
    65. Grote Canadese gans
    66. Grote gele kwikstaart
    67. Grote jager
    68. Grote karekiet
    69. Grote lijster
    70. Grote mantelmeeuw
    71. Grote stern
    72. Grote zaagbek
    73. Grote zee-eend
    74. Grote zilverreiger
    75. Grutto
    76. Halsbandparkiet
    77. Havik
    78. Heggenmus
    79. Holenduif
    80. Hop
    81. Houtduif
    82. Houtsnip
    83. Huismus
    84. Huiszwaluw
    85. IJseend
    86. IJsvogel
    87. Jan-van-gent
    88. Kanoet
    89. Kauw
    90. Keep
    91. Kemphaan
    92. Kerkuil
    93. Kievit
    94. Kleine bonte specht
    95. Kleine jager
    96. Kleine karekiet
    97. Kleine mantelmeeuw
    98. Kleine plevier
    99. Kleine rietgans
    100. Kleine strandloper
    101. Kleine zwaan
    102. Kluut
    103. Kneu
    104. Knobbelzwaan
    105. Koekoek
    106. Kokmeeuw
    107. Kolgans
    108. Koolmees
    109. Koperwiek
    110. Korhoen
    111. Kraanvogel
    112. Krakeend
    113. Kramsvogel
    114. Krombekstrandloper
    115. Krooneend
    116. Kruisbek
    117. Kuifaalscholver
    118. Kuifduiker
    119. Kuifeend
    120. Kuifmees
    121. Kwartelkoning
    122. Lepelaar
    123. Mandarijneend
    124. Matkop
    125. Meerkoet
    126. Merel
    127. Middelste bonte specht
    128. Middelste jager
    129. Middelste zaagbek
    130. Morinelplevier
    131. Nachtegaal
    132. Nonnetje
    133. Noordse kwikstaart
    134. Noordse pijlstormvogel
    135. Noordse stern
    136. Noordse stormvogel
    137. Oehoe
    138. Oeverloper
    139. Oeverzwaluw
    140. Ooievaar
    141. Ortolaan
    142. Paapje
    143. Paarse strandloper
    144. Parelduiker
    145. Patrijs
    146. Pestvogel
    147. Pijlstaart
    148. Pimpelmees
    149. Purperreiger
    150. Putter
    151. Raaf
    152. Ransuil
    153. Regenwulp
    154. Rietgors
    155. Rietzanger
    156. Ringmus
    157. Rode wouw
    158. Roek
    159. Roerdomp
    160. Roodborst
    161. Roodborsttapuit
    162. Roodhalsfuut
    163. Roodhalsgans
    164. Roodkeelduiker
    165. Rosse grutto
    166. Rotgans
    167. Rouwkwikstaart
    168. Roze spreeuw
    169. Ruigpootbuizerd
    170. Scholekster
    171. Sijs
    172. Slechtvalk
    173. Slobeend
    174. Smelleken
    175. Smient
    176. Sneeuwuil
    177. Snor
    178. Sperwer
    179. Spotvogel
    180. Spreeuw
    181. Sprinkhaanzanger
    182. Staartmees
    183. Stadsduif
    184. Steenloper
    185. Steenuil
    186. Stormmeeuw
    187. Strandplevier
    188. Tafeleend
    189. Taigarietgans
    190. Tapuit
    191. Tjiftjaf
    192. Toendrarietgans
    193. Topper
    194. Torenvalk
    195. Tuinfluiter
    196. Tureluur
    197. Turkse tortel
    198. Vaal stormvogeltje
    199. Veldleeuwerik
    200. Velduil
    201. Vink
    202. Visarend
    203. Visdief
    204. Vuurgoudhaan
    205. Waterhoen
    206. Waterral
    207. Watersnip
    208. Wespendief
    209. Wielewaal
    210. Wilde eend
    211. Wilde zwaan
    212. Winterkoning
    213. Wintertaling
    214. Witgatje
    215. Witte kwikstaart
    216. Witvleugelstern
    217. Witwangstern
    218. Wulp
    219. Zanglijster
    220. Zeearend
    221. Zilvermeeuw
    222. Zilverplevier
    223. Zomertaling
    224. Zomertortel
    225. Zwarte kraai
    226. Zwarte mees
    227. Zwarte ooievaar
    228. Zwarte roodstaart
    229. Zwarte ruiter
    230. Zwarte specht
    231. Zwarte stern
    232. Zwarte wouw
    233. Zwarte zee-eend
    234. Zwartkop
   2. Vogelweetjes
  2. Activiteiten
   1. Excursies
   2. Vogelreizen
   3. Workshops
   4. Evenementen
   5. Speciaal voor leden
   6. Zoek activiteit
  3. Zelf doen
   1. Vogelfotografie
    1. Verantwoorde fotografie
   2. Vogels kijken
    1. App Tuinvogels
    2. App wadvogels
   3. Vogelfotogalerij
   4. Fotowedstrijd
   5. Werkstukken
   6. Kleurplaten
 2. In mijn tuin
  1. Vogels voeren
   1. Wat is goed voer?
   2. Wanneer voer je wat?
   3. Welke vogels eten wat?
   4. Hoe voer je vogels?
   5. Zelf een vetbol maken in 6 stappen
  2. Nestkasten
   1. Type nestkasten
   2. Zelf een nestkast maken
   3. Nestkasten ophangen
   4. Aanschaf nestkast
  3. Tuininrichting
   1. Tuininspiratie
   2. Tuinonderhoud
   3. Persoonlijk tuinadvies
    1. Tuinvogelconsulenten
   4. Vogelvriendelijke beplanting
   5. Populaire bessenstruiken bij vogels
   6. Tipvideo
  4. Tuinadvies nodig?
  5. Tuinvogels herkennen
  6. Vogelvriendelijke schoolpleinen
  7. Nationale Tuinvogeltelling
  8. Jaarrond Tuintelling
 3. Help mee
  1. Steun ons
   1. Word lid
   2. Doneer nu
   3. Juniorlid
   4. Periodiek schenken
   5. Bijzondere giften
    1. Fiscaal voordeel
    2. Inspiratie
   6. Nalaten
    1. Nader kennismaken
    2. Mijn nalatenschap
    3. Specifieke besteding
    4. Jaap Hijmans
    5. Aanvraag brochure Nalaten
   7. Fondsen & partners
    1. Nationale Postcode Loterij
    2. Bedrijven
     1. Vivara
     2. Stern Groep NV
     3. Bever
     4. Kosmos
     5. Monier
     6. ITdonations
     7. Wild Republic
     8. Sungevity
     9. Het Groen & Fit Collectief
    3. Fondsen & stichtingen
     1. NPL
     2. Prins Bernhard Cultuur Fonds
     3. Turing Foundation
    4. Onze reispartners
    5. Overheden
     1. Europese Commissie
  2. Kom zelf in actie
   1. Word vrijwilliger
    1. Gastheer/vrouw
    2. Vrijwilliger tijdschriften
    3. Excursieleider
    4. Stadsvogeladviseur
    5. WetlandWacht
    6. Beleef de Lente
    7. Vrijwilliger promotieteam
   2. Uw actie
   3. Tel mee
    1. Euro Birdwatch
   4. Kopen
   5. Educatie
   6. Tuin, erf & huis
   7. Kijkers voor Kijkers
   8. IJsvogelfonds
 4. Bescherming
  1. Wat wij doen
   1. In vogelvlucht
    1. Zo werken we
    2. Wat willen we bereiken
   2. Natuurgebieden
    1. Kust en Duin
     1. Duin en kust beschermen
     2. Tapuit
     3. Sterns
    2. Waddenzee
     1. Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen
     2. Duurzame visserij
     3. Samenwerken in het Waddengebied
    3. Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta
     1. Natuurherstel Westerschelde
     2. Natuurherstel Haringvliet
    4. Moerassen
     1. Beschermingsplan Moerasvogels
     2. Grote karekiet
     3. Roerdomp
     4. Nestvlotjes voor zwarte stern
    5. WetlandWachten
     1. Netwerk van WetlandWachten
   3. Op het platteland
    1. Weidevogels
     1. Red de Rijke Weide
     2. Polderpracht Terschelling
     3. Weidevogelkerngebieden
     4. Weidevogelboeren
     5. Factsheets & Onderzoek weidevogels
     6. Jaar van de kievit
    2. Akkervogels
     1. Akkervogelkerngebieden
     2. Vogelakkers
     3. Samenwerken voor de patrijs
     4. Brochure Akkervogels
    3. Landbouwbeleid
     1. Toekomstbeeld platteland
     2. Visie landbouwbeleid
    4. Erfvogels
     1. Bescherming erfvogels
   4. In de stad
    1. Gemeenten, bedrijven & bouwers
     1. Goede voorbeelden
     2. Stadsvogelconferentie
     3. Stroomversnelling
     4. Hulp van Vogelbescherming
    2. Bewoners
     1. Vogelvriendelijke tuin
     2. Vogelvide: redding van de huismus?
    3. Onderzoek
     1. Meetnet Urbane Soorten
     2. Ring-MUS
     3. Citizen science
     4. Stadsvogelbalans
    4. Stadsvogeladviseurs
     1. Stadsvogeladviseurs
     2. Jochem Kühnen
   5. Internationaal
    1. Versterken Partners BirdLife International
     1. Partner2Partner-programma
     2. Antillen
     3. Burkina Faso
     4. Marokko
     5. Indonesië
     6. Transboundary Peace Park
    2. Beschermen trekroutes
     1. Living on the Edge / Sahel
     2. Kustzone West-Afrika
     3. Trekvogelonderzoek
    3. Bescherming stadsvogels
     1. BIG UB
    4. Species champion
     1. Amsterdam Albatros
     2. Lepelbekstrandloper
   6. Onderzoek
  2. In de buurt
   1. Beschermingsproject
   2. Stadsvogeladviseur
   3. WetlandWacht
   4. Vogelwerkgroep
   5. Zoek in uw buurt
  3. Juridische bescherming
   1. Soortbescherming
   2. Gebiedsbescherming
   3. Schadelijke activiteiten
   4. Wet- en regelgeving
    1. Algemeen
    2. EU Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
    3. Wet natuurbescherming
   5. Kom zelf in actie
   6. Veelgestelde vragen
 5. Contact
  1. Contactgegevens
   1. Contactformulier
  2. Ledenservice
   1. Adreswijzigingen doorgeven
  3. Veelgestelde vogelvragen