Sitemap

 1. Ontdek vogels
  1. Kennis over vogels
   1. Vogelgids
    1. Aalscholver
    2. Alk
    3. Appelvink
    4. Baardman
    5. Beflijster
    6. Bergeend
    7. Bijeneter
    8. Blauwborst
    9. Blauwe kiekendief
    10. Blauwe reiger
    11. Blonde ruiter
    12. Boerenzwaluw
    13. Bokje
    14. Bontbekplevier
    15. Bonte kraai
    16. Bonte strandloper
    17. Bonte vliegenvanger
    18. Boomklever
    19. Boomkruiper
    20. Boomleeuwerik
    21. Boompieper
    22. Boomvalk
    23. Bosrietzanger
    24. Bosruiter
    25. Bosuil
    26. Braamsluiper
    27. Brandgans
    28. Breedbekstrandloper
    29. Brilduiker
    30. Bruine kiekendief
    31. Buidelmees
    32. Buizerd
    33. Casarca
    34. Cetti's zanger
    35. Dodaars
    36. Draaihals
    37. Drieteenmeeuw
    38. Drieteenstrandloper
    39. Dwerggans
    40. Dwergmeeuw
    41. Dwergstern
    42. Eider
    43. Ekster
    44. Engelse kwikstaart
    45. Europese kanarie
    46. Fazant
    47. Fitis
    48. Flamingo
    49. Fluiter
    50. Frater
    51. Fuut
    52. Gaai
    53. Geelgors
    54. Geelpootmeeuw
    55. Gekraagde roodstaart
    56. Gele kwikstaart
    57. Geoorde fuut
    58. Gestreepte strandloper
    59. Gierzwaluw
    60. Glanskop
    61. Goudhaan
    62. Goudplevier
    63. Goudvink
    64. Grasmus
    65. Graspieper
    66. Grauwe franjepoot
    67. Grauwe gans
    68. Grauwe gors
    69. Grauwe kiekendief
    70. Grauwe klauwier
    71. Grauwe pijlstormvogel
    72. Grauwe vliegenvanger
    73. Griel
    74. Groene specht
    75. Groenling
    76. Groenpootruiter
    77. Grote barmsijs
    78. Grote bonte specht
    79. Grote Canadese gans
    80. Grote gele kwikstaart
    81. Grote jager
    82. Grote karekiet
    83. Grote kruisbek
    84. Grote lijster
    85. Grote mantelmeeuw
    86. Grote stern
    87. Grote zaagbek
    88. Grote zee-eend
    89. Grote zilverreiger
    90. Grutto
    91. Halsbandparkiet
    92. Havik
    93. Heggenmus
    94. Holenduif
    95. Hop
    96. Houtduif
    97. Houtsnip
    98. Huiskraai
    99. Huismus
    100. Huiszwaluw
    101. IJsduiker
    102. IJseend
    103. IJsvogel
    104. Jan-van-gent
    105. Kanoet
    106. Kauw
    107. Keep
    108. Kemphaan
    109. Kerkuil
    110. Kievit
    111. Klapekster
    112. Kleine alk
    113. Kleine barmsijs
    114. Kleine bonte specht
    115. Kleine jager
    116. Kleine karekiet
    117. Kleine mantelmeeuw
    118. Kleine plevier
    119. Kleine rietgans
    120. Kleine strandloper
    121. Kleine zilverreiger
    122. Kleine zwaan
    123. Kleinst waterhoen
    124. Klein waterhoen
    125. Kluut
    126. Kneu
    127. Knobbelzwaan
    128. Koekoek
    129. Kokmeeuw
    130. Kolgans
    131. Koolmees
    132. Koperwiek
    133. Korhoen
    134. Kraanvogel
    135. Krakeend
    136. Kramsvogel
    137. Krombekstrandloper
    138. Krooneend
    139. Kruisbek
    140. Kuifaalscholver
    141. Kuifduiker
    142. Kuifeend
    143. Kuifmees
    144. Kwartel
    145. Kwartelkoning
    146. Lepelaar
    147. Mandarijneend
    148. Matkop
    149. Meerkoet
    150. Merel
    151. Middelste bonte specht
    152. Middelste jager
    153. Middelste zaagbek
    154. Morinelplevier
    155. Nachtegaal
    156. Nonnetje
    157. Noordse kwikstaart
    158. Noordse pijlstormvogel
    159. Noordse stern
    160. Noordse stormvogel
    161. Oehoe
    162. Oeverloper
    163. Oeverzwaluw
    164. Ooievaar
    165. Ortolaan
    166. Paapje
    167. Paarse strandloper
    168. Papegaaiduiker
    169. Parelduiker
    170. Patrijs
    171. Pestvogel
    172. Pijlstaart
    173. Pimpelmees
    174. Poelruiter
    175. Pontische meeuw
    176. Porseleinhoen
    177. Purperreiger
    178. Putter
    179. Raaf
    180. Ransuil
    181. Regenwulp
    182. Rietgors
    183. Rietzanger
    184. Ringmus
    185. Rode wouw
    186. Roek
    187. Roerdomp
    188. Roodborst
    189. Roodborsttapuit
    190. Roodhalsfuut
    191. Roodhalsgans
    192. Roodkeelduiker
    193. Roodmus
    194. Roodpootvalk
    195. Rosse franjepoot
    196. Rosse grutto
    197. Rotgans
    198. Rouwkwikstaart
    199. Roze spreeuw
    200. Ruigpootbuizerd
    201. Scholekster
    202. Sijs
    203. Slangenarend
    204. Slechtvalk
    205. Slobeend
    206. Smelleken
    207. Smient
    208. Sneeuwuil
    209. Snor
    210. Sperwer
    211. Sperweruil
    212. Spotvogel
    213. Spreeuw
    214. Sprinkhaanzanger
    215. Staartmees
    216. Stadsduif
    217. Steenarend
    218. Steenloper
    219. Steenuil
    220. Steltkluut
    221. Steppekiekendief
    222. Steppekievit
    223. Stormmeeuw
    224. Stormvogeltje
    225. Strandplevier
    226. Tafeleend
    227. Taigarietgans
    228. Tapuit
    229. Terekruiter
    230. Tjiftjaf
    231. Toendrarietgans
    232. Topper
    233. Torenvalk
    234. Tuinfluiter
    235. Tureluur
    236. Turkse tortel
    237. Vaal stormvogeltje
    238. Vale pijlstormvogel
    239. Veldleeuwerik
    240. Velduil
    241. Vink
    242. Visarend
    243. Visdief
    244. Vorkstaartmeeuw
    245. Vuurgoudhaan
    246. Waterhoen
    247. Waterral
    248. Watersnip
    249. Waterspreeuw
    250. Wespendief
    251. Wielewaal
    252. Wilde eend
    253. Wilde zwaan
    254. Winterkoning
    255. Wintertaling
    256. Witgatje
    257. Witte kwikstaart
    258. Witvleugelstern
    259. Witwangstern
    260. Wulp
    261. Zanglijster
    262. Zeearend
    263. Zeekoet
    264. Zilvermeeuw
    265. Zilverplevier
    266. Zomertaling
    267. Zomertortel
    268. Zwarte kraai
    269. Zwarte mees
    270. Zwarte ooievaar
    271. Zwarte roodstaart
    272. Zwarte ruiter
    273. Zwarte specht
    274. Zwarte stern
    275. Zwarte wouw
    276. Zwarte zee-eend
    277. Zwartkop
    278. Zwartkopmeeuw
   2. Vogelweetjes
  2. Activiteiten
   1. Excursies
   2. Vogelreizen
   3. Workshops
   4. Evenementen
   5. Speciaal voor leden
   6. Zoek activiteit
  3. Zelf doen
   1. Vogelfotografie
    1. Verantwoorde fotografie
   2. Vogels kijken
    1. App Tuinvogels
    2. App wadvogels
   3. Vogelfotogalerij
   4. Werkstukken
   5. Kleurplaten
 2. In mijn tuin
  1. Vogels voeren
   1. Wat is goed voer?
   2. Wanneer voer je wat?
   3. Welke vogels eten wat?
   4. Hoe voer je vogels?
   5. Zelf een vetbol maken in 6 stappen
  2. Nestkasten
   1. Type nestkasten
   2. Zelf een nestkast maken
   3. Nestkasten ophangen
   4. Aanschaf nestkast
  3. Tuininrichting
   1. Tuininspiratie
   2. Tuinonderhoud
   3. Persoonlijk tuinadvies
    1. Tuinvogelconsulenten
   4. Vogelvriendelijke beplanting
   5. Populaire bessenstruiken bij vogels
   6. Tipvideo
  4. Tuinadvies nodig?
  5. Tuinvogels herkennen
  6. Vogelvriendelijke schoolpleinen
  7. Nationale Tuinvogeltelling
  8. Jaarrond Tuintelling
 3. Help mee
  1. Steun ons
   1. Word lid
   2. Doneer nu
   3. Juniorlid
   4. Periodiek schenken
   5. Grote giften
    1. Fiscaal voordeel
    2. Inspiratie
   6. Nalaten
    1. Nader kennismaken
    2. Mijn nalatenschap
    3. Specifieke besteding
    4. Jaap Hijmans
    5. Aanvraag brochure Nalaten
   7. Fondsen & partners
    1. Nationale Postcode Loterij
    2. Overheden
     1. Europese Commissie
    3. Bedrijven
     1. Vivara
     2. Stern Groep NV
     3. Bever
     4. Kosmos
     5. Monier
     6. ITdonations
     7. Wild Republic
     8. Sungevity
     9. Het Groen & Fit Collectief
    4. Fondsen & stichtingen
     1. NPL
     2. Prins Bernhard Cultuur Fonds
     3. Turing Foundation
    5. Onze reispartners
  2. Kom zelf in actie
   1. Word vrijwilliger
    1. Tuinvogelconsulent
    2. Excursieleider
    3. Gastheer/vrouw
    4. Vrijwilliger tijdschriften
    5. Stadsvogeladviseur
    6. WetlandWacht
    7. Beleef de Lente
    8. Vrijwilliger promotieteam
   2. Uw actie
   3. Tel mee
    1. Euro Birdwatch
   4. Kopen
   5. Educatie
   6. Tuin, erf & huis
   7. Kijkers voor Kijkers
   8. IJsvogelfonds
 4. Bescherming
  1. Wat wij doen
   1. In vogelvlucht
    1. Zo werken we
    2. Wat willen we bereiken
   2. Natuurgebieden
    1. Waddenzee
     1. Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen
     2. Duurzame visserij
     3. Samenwerken in het Waddengebied
    2. Kust en Duin
     1. Duin en kust beschermen
     2. Tapuit
     3. Sterns
    3. Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta
     1. Natuurherstel Westerschelde
     2. Droomfondsproject Haringvliet
    4. Moerassen
     1. Beschermingsplan Moerasvogels
     2. Grote karekiet
     3. Roerdomp
     4. Nestvlotjes voor zwarte stern
    5. WetlandWachten
     1. Netwerk van WetlandWachten
    6. Het jaar van...
     1. Jaar van de Koekoek
   3. Op het platteland
    1. Weidevogels
     1. Red de Rijke Weide
     2. Polderpracht Terschelling
     3. Weidevogelkerngebieden
     4. Weidevogelboeren
     5. Factsheets & Onderzoek weidevogels
     6. Jaar van de kievit
    2. Akkervogels
     1. Akkervogelkerngebieden
     2. Vogelakkers
     3. Samenwerken voor de patrijs
     4. Brochure Akkervogels
     5. Factsheets
    3. Landbouwbeleid
     1. Toekomstbeeld platteland
     2. Visie landbouwbeleid
    4. Erfvogels
     1. Bescherming erfvogels
   4. In de stad
    1. Gemeenten, bedrijven & bouwers
     1. Goede voorbeelden
     2. Stadsvogelconferentie
     3. Stroomversnelling
     4. Het groene vogeldak
     5. Hulp van Vogelbescherming
    2. Bewoners
     1. Vogelvriendelijke tuin
     2. Vogelvide: redding van de huismus?
    3. Onderzoek
     1. Meetnet Urbane Soorten
     2. Ring-MUS
     3. Citizen science
     4. Stadsvogelbalans
    4. Stadsvogeladviseurs
     1. Stadsvogeladviseurs
     2. Jochem Kühnen
   5. Internationaal
    1. Versterken Partners BirdLife International
     1. Partner2Partner-programma
     2. Antillen
     3. Burkina Faso
     4. Marokko
     5. Indonesië
     6. Transboundary Peace Park
    2. Beschermen trekroutes
     1. Living on the Edge / Sahel
     2. Kustzone West-Afrika
     3. Trekvogelonderzoek
    3. Bescherming stadsvogels
     1. BIG UB
    4. Species champion
     1. Amsterdam Albatros
     2. Lepelbekstrandloper
   6. Onderzoek
  2. In de buurt
   1. Beschermingsproject
   2. Stadsvogeladviseur
   3. WetlandWacht
   4. Vogelwerkgroep
   5. Zoek in uw buurt
  3. Juridische bescherming
   1. Wet- en regelgeving
    1. EU Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
    2. Wet natuurbescherming
   2. Soortbescherming
   3. Gebiedsbescherming
   4. Schadelijke activiteiten
   5. Kom zelf in actie
   6. Veelgestelde vragen
 5. Contact
  1. Contactgegevens
   1. Contactformulier
  2. Ledenservice
   1. Adreswijzigingen doorgeven
   2. Mailadres doorgeven
  3. Veelgestelde vogelvragen