Sitemap

 1. Ontdek vogels
  1. Kennis over vogels
   1. Vogelgids
    1. Aalscholver
    2. Alk
    3. Appelvink
    4. Baardman
    5. Beflijster
    6. Bergeend
    7. Bijeneter
    8. Bladkoning
    9. Blauwborst
    10. Blauwe kiekendief
    11. Blauwe reiger
    12. Blonde ruiter
    13. Boerenzwaluw
    14. Bokje
    15. Bontbekplevier
    16. Bonte kraai
    17. Bonte strandloper
    18. Bonte vliegenvanger
    19. Boomklever
    20. Boomkruiper
    21. Boomleeuwerik
    22. Boompieper
    23. Boomvalk
    24. Bosrietzanger
    25. Bosruiter
    26. Bosuil
    27. Braamsluiper
    28. Brandgans
    29. Breedbekstrandloper
    30. Brilduiker
    31. Bruine kiekendief
    32. Buidelmees
    33. Buizerd
    34. Casarca
    35. Cetti's zanger
    36. Dodaars
    37. Draaihals
    38. Drieteenmeeuw
    39. Drieteenstrandloper
    40. Duinpieper
    41. Dwerggans
    42. Dwergmeeuw
    43. Dwergstern
    44. Eider
    45. Ekster
    46. Engelse kwikstaart
    47. Europese kanarie
    48. Fazant
    49. Fitis
    50. Flamingo
    51. Fluiter
    52. Frater
    53. Fuut
    54. Gaai
    55. Geelgors
    56. Geelpootmeeuw
    57. Gekraagde roodstaart
    58. Gele kwikstaart
    59. Geoorde fuut
    60. Gestreepte strandloper
    61. Gierzwaluw
    62. Glanskop
    63. Goudhaan
    64. Goudplevier
    65. Goudvink
    66. Grasmus
    67. Graspieper
    68. Graszanger
    69. Grauwe franjepoot
    70. Grauwe gans
    71. Grauwe gors
    72. Grauwe kiekendief
    73. Grauwe klauwier
    74. Grauwe pijlstormvogel
    75. Grauwe vliegenvanger
    76. Griel
    77. Groene specht
    78. Groenling
    79. Groenpootruiter
    80. Grote barmsijs
    81. Grote bonte specht
    82. Grote burgemeester
    83. Grote Canadese gans
    84. Grote gele kwikstaart
    85. Grote jager
    86. Grote karekiet
    87. Grote kruisbek
    88. Grote lijster
    89. Grote mantelmeeuw
    90. Grote pieper
    91. Grote stern
    92. Grote zaagbek
    93. Grote zee-eend
    94. Grote zilverreiger
    95. Grutto
    96. Halsbandparkiet
    97. Havik
    98. Heggenmus
    99. Heilige ibis
    100. Holenduif
    101. Hop
    102. Houtduif
    103. Houtsnip
    104. Huiskraai
    105. Huismus
    106. Huiszwaluw
    107. IJsduiker
    108. IJseend
    109. IJsgors
    110. IJsvogel
    111. Indische Gans
    112. Jan-van-gent
    113. Kanoet
    114. Kauw
    115. Keep
    116. Kemphaan
    117. Kerkuil
    118. Kievit
    119. Klapekster
    120. Kleine alk
    121. Kleine barmsijs
    122. Kleine bonte specht
    123. Kleine burgemeester
    124. Kleine jager
    125. Kleine karekiet
    126. Kleine mantelmeeuw
    127. Kleine plevier
    128. Kleine rietgans
    129. Kleine strandloper
    130. Kleine vliegenvanger
    131. Kleine zilverreiger
    132. Kleine zwaan
    133. Kleinste jager
    134. Kleinst waterhoen
    135. Klein waterhoen
    136. Kluut
    137. Kneu
    138. Knobbelzwaan
    139. Koekoek
    140. Koereiger
    141. Kokmeeuw
    142. Kolgans
    143. Koolmees
    144. Koperwiek
    145. Korhoen
    146. Kraanvogel
    147. Krakeend
    148. Kramsvogel
    149. Krombekstrandloper
    150. Krooneend
    151. Kruisbek
    152. Kuifaalscholver
    153. Kuifduiker
    154. Kuifeend
    155. Kuifleeuwerik
    156. Kuifmees
    157. Kwak
    158. Kwartel
    159. Kwartelkoning
    160. Lachstern
    161. Lepelaar
    162. Mandarijneend
    163. Matkop
    164. Meerkoet
    165. Merel
    166. Middelste bonte specht
    167. Middelste jager
    168. Middelste zaagbek
    169. Morinelplevier
    170. Nachtegaal
    171. Nachtzwaluw
    172. Nijlgans
    173. Nonnetje
    174. Noordse kwikstaart
    175. Noordse nachtegaal
    176. Noordse pijlstormvogel
    177. Noordse stern
    178. Noordse stormvogel
    179. Notenkraker
    180. Oehoe
    181. Oeverloper
    182. Oeverpieper
    183. Oeverzwaluw
    184. Ooievaar
    185. Orpheusspotvogel
    186. Ortolaan
    187. Paapje
    188. Paarse strandloper
    189. Pallas boszanger
    190. Papegaaiduiker
    191. Parelduiker
    192. Patrijs
    193. Pestvogel
    194. Pijlstaart
    195. Pimpelmees
    196. Poelruiter
    197. Pontische meeuw
    198. Porseleinhoen
    199. Purperreiger
    200. Putter
    201. Raaf
    202. Ralreiger
    203. Ransuil
    204. Regenwulp
    205. Reuzenstern
    206. Rietgors
    207. Rietzanger
    208. Ringmus
    209. Rode wouw
    210. Roek
    211. Roerdomp
    212. Roodborst
    213. Roodborsttapuit
    214. Roodhalsfuut
    215. Roodhalsgans
    216. Roodkeelduiker
    217. Roodkeelpieper
    218. Roodkopklauwier
    219. Roodmus
    220. Roodpootvalk
    221. Rosse franjepoot
    222. Rosse grutto
    223. Rosse stekelstaart
    224. Rotgans
    225. Rouwkwikstaart
    226. Roze spreeuw
    227. Ruigpootbuizerd
    228. Scharrelaar
    229. Scholekster
    230. Siberische boompieper
    231. Sijs
    232. Slangenarend
    233. Slechtvalk
    234. Slobeend
    235. Smelleken
    236. Smient
    237. Sneeuwgans
    238. Sneeuwgors
    239. Sneeuwuil
    240. Snor
    241. Sperwer
    242. Sperwergrasmus
    243. Sperweruil
    244. Spotvogel
    245. Spreeuw
    246. Sprinkhaanzanger
    247. Staartmees
    248. Stadsduif
    249. Steenarend
    250. Steenloper
    251. Steenuil
    252. Steltkluut
    253. Steppekiekendief
    254. Steppekievit
    255. Stormmeeuw
    256. Stormvogeltje
    257. Strandleeuwerik
    258. Strandplevier
    259. Tafeleend
    260. Taigaboomkruiper
    261. Taigarietgans
    262. Tapuit
    263. Temmincks strandloper
    264. Terekruiter
    265. Tjiftjaf
    266. Toendrarietgans
    267. Topper
    268. Torenvalk
    269. Tuinfluiter
    270. Tureluur
    271. Turkse tortel
    272. Vaal stormvogeltje
    273. Vale gier
    274. Vale pijlstormvogel
    275. Veldleeuwerik
    276. Velduil
    277. Vink
    278. Visarend
    279. Visdief
    280. Vorkstaartmeeuw
    281. Vuurgoudhaan
    282. Waterhoen
    283. Waterpieper
    284. Waterral
    285. Waterrietzanger
    286. Watersnip
    287. Waterspreeuw
    288. Wespendief
    289. Wielewaal
    290. Wilde eend
    291. Wilde zwaan
    292. Winterkoning
    293. Wintertaling
    294. Witbandkruisbek
    295. Witgat
    296. Withalsvliegenvanger
    297. Witte kwikstaart
    298. Witvleugelstern
    299. Witwangstern
    300. Woudaap
    301. Wulp
    302. Zanglijster
    303. Zeearend
    304. Zeekoet
    305. Zilvermeeuw
    306. Zilverplevier
    307. Zomertaling
    308. Zomertortel
    309. Zwarte ibis
    310. Zwarte kraai
    311. Zwarte mees
    312. Zwarte ooievaar
    313. Zwarte roodstaart
    314. Zwarte ruiter
    315. Zwarte specht
    316. Zwarte stern
    317. Zwarte wouw
    318. Zwarte zee-eend
    319. Zwarte zeekoet
    320. Zwartkop
    321. Zwartkopmeeuw
   2. Cursus Vogels in Nederland
   3. Vogelweetjes
  2. Activiteiten
   1. Excursies
   2. Vogelreizen
   3. Workshops
   4. Evenementen
   5. Speciaal voor leden
   6. Zoek activiteit
  3. Zelf doen
   1. Vogelfotografie
    1. Verantwoorde fotografie
   2. Vogels kijken
    1. App Tuinvogels
    2. App wadvogels
   3. Vogelfotogalerij
   4. Beleef de Lente
   5. Beleef de Lente in de Klas
   6. Werkstukken
   7. Kleurplaten
 2. In mijn tuin
  1. Vogels voeren
   1. Wat is goed voer?
   2. Wanneer voer je wat?
   3. Welke vogels eten wat?
   4. Hoe voer je vogels?
   5. Zelf een vetbol maken in 6 stappen
  2. Nestkasten
   1. Type nestkasten
   2. Zelf een nestkast maken
   3. Nestkasten ophangen
   4. Aanschaf nestkast
  3. Tuininrichting
   1. Tuininspiratie
   2. Tuinonderhoud
   3. Persoonlijk tuinadvies
   4. Vogelvriendelijke beplanting
   5. Populaire bessenstruiken bij vogels
   6. Tipvideo
  4. Tuinadvies nodig?
  5. Tuinvogels herkennen
  6. Vogelvriendelijke schoolpleinen
  7. Nationale Tuinvogeltelling
  8. Jaarrond Tuintelling
 3. Help mee
  1. Steun ons
   1. Word lid
   2. Doneer nu
   3. Juniorlid
   4. Periodiek schenken
   5. Grote giften
    1. Inspiratie
    2. Gevers aan het woord
    3. Fiscaal voordeel
   6. Nalaten
    1. Nader kennismaken
    2. Mijn nalatenschap
    3. Specifieke besteding
    4. Jaap Hijmans
   7. Fondsen & partners
    1. Nationale Postcode Loterij
    2. Overheden
     1. Europese Commissie
    3. Bedrijven
     1. Vivara
     2. Stern Groep NV
     3. Bever
     4. Kosmos
     5. Monier
     6. ITdonations
     7. Wild Republic
     8. Sungevity
     9. Het Groen & Fit Collectief
    4. Fondsen & stichtingen
     1. NPL
     2. Prins Bernhard Cultuur Fonds
     3. Turing Foundation
    5. Onze reispartners
  2. Kom zelf in actie
   1. Word vrijwilliger
    1. Vrijwilliger winkel
    2. Tuinvogelconsulent
    3. Excursieleider
    4. Jaarrond Tuintelling
    5. Gastheer/vrouw
    6. Vrijwilliger tijdschriften
    7. Beleef de Lente
    8. Stadsvogeladviseur
    9. WetlandWacht
    10. Vrijwilliger promotieteam
   2. Uw actie
   3. Tel mee
    1. Euro Birdwatch
   4. Kopen
   5. Educatie
   6. Tuin, erf & huis
   7. Kijkers voor Kijkers
   8. IJsvogelfonds
 4. Bescherming
  1. Wat wij doen
   1. In vogelvlucht
    1. Zo werken we
    2. Wat willen we bereiken
   2. Natuurgebieden
    1. Waddenzee
     1. Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen
     2. Duurzame visserij
     3. Samenwerken voor een rijke Waddenzee
    2. Kust en Duin
     1. Duin en kust beschermen
     2. Tapuit
     3. Sterns
     4. Strandbroeders
    3. Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta
     1. Natuurherstel Westerschelde
     2. Droomfondsproject Haringvliet
    4. Moerassen
     1. Beschermingsplan Moerasvogels
     2. Grote karekiet
     3. Roerdomp
     4. Nestvlotjes voor zwarte stern
     5. Klimaatbuffers
    5. WetlandWachten
     1. Netwerk van WetlandWachten
    6. Het jaar van...
     1. Jaar van de Koekoek
   3. Op het platteland
    1. Weidevogels
     1. Red de Rijke Weide
     2. Polderpracht Terschelling
     3. Weidevogelkerngebieden
     4. Weidevogelboeren
     5. Factsheets & Onderzoek weidevogels
     6. Jaar van de kievit
    2. Akkervogels
     1. Akkervogelkerngebieden
     2. Vogelakkers
     3. PARTRIDGE
      1. Het project
      2. De noodzaak
      3. Voorbeeldgebied Noord-Brabant
      4. Voorbeeldgebied Zeeland
     4. Brochure Akkervogels
     5. Factsheets
    3. Landbouwbeleid
     1. Toekomstbeeld platteland
     2. Visie landbouwbeleid
    4. Erfvogels
     1. Bescherming erfvogels
   4. In de stad
    1. Gemeenten, bedrijven & bouwers
     1. Goede voorbeelden
     2. Stadsvogelconferentie
     3. Stroomversnelling
     4. Het groene vogeldak
     5. Hulp van Vogelbescherming
    2. Bewoners
     1. Vogelvriendelijke tuin
     2. Vogelvide: redding van de huismus?
    3. Onderzoek
     1. Meetnet Urbane Soorten
     2. Ring-MUS
     3. Citizen science
     4. Stadsvogelbalans
    4. Stadsvogeladviseurs
     1. Stadsvogeladviseurs
     2. Jochem Kühnen
    5. Stadsvogelprojecten
     1. Steun voor lokale stadsvogelprojecten
   5. Internationaal
    1. Versterken Partners BirdLife International
     1. Partner2Partner-programma
     2. Antillen
     3. Burkina Faso
     4. Marokko
     5. Indonesië
     6. Transboundary Peace Park
    2. Beschermen trekroutes
     1. Living on the Edge / Sahel
     2. Kustzone West-Afrika
     3. Trekvogelonderzoek
    3. Bescherming stadsvogels
     1. BIG UB
    4. Species champion
     1. Amsterdam Albatros
     2. Lepelbekstrandloper
   6. Onderzoek
  2. In de buurt
   1. Beschermingsproject
   2. Stadsvogeladviseur
   3. WetlandWacht
   4. Vogelwerkgroep
   5. Zoek in uw buurt
  3. Vogels en de wet
   1. Wet- en regelgeving
    1. EU Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
    2. Wet natuurbescherming
   2. Soortbescherming
   3. Gebiedsbescherming
   4. Schadelijke activiteiten
   5. Kom zelf in actie
   6. Veelgestelde vragen
 5. Contact
  1. Contactgegevens
   1. Contactformulier
  2. Ledenservice
   1. Adreswijzigingen doorgeven
   2. Mailadres doorgeven
  3. Veelgestelde vogelvragen
  4. Adres en route