Sitemap

 1. Ontdek vogels
  1. Kennis over vogels
   1. Vogelgids
    1. Aalscholver
    2. Alk
    3. Appelvink
    4. Baardman
    5. Beflijster
    6. Bergeend
    7. Bijeneter
    8. Bladkoning
    9. Blauwborst
    10. Blauwe kiekendief
    11. Blauwe reiger
    12. Blonde ruiter
    13. Boerenzwaluw
    14. Bokje
    15. Bontbekplevier
    16. Bonte kraai
    17. Bonte strandloper
    18. Bonte vliegenvanger
    19. Boomklever
    20. Boomkruiper
    21. Boomleeuwerik
    22. Boompieper
    23. Boomvalk
    24. Bosrietzanger
    25. Bosruiter
    26. Bosuil
    27. Braamsluiper
    28. Brandgans
    29. Breedbekstrandloper
    30. Brilduiker
    31. Bruine kiekendief
    32. Buidelmees
    33. Buizerd
    34. Casarca
    35. Cetti's zanger
    36. Dodaars
    37. Draaihals
    38. Drieteenmeeuw
    39. Drieteenstrandloper
    40. Duinpieper
    41. Dwerggans
    42. Dwergmeeuw
    43. Dwergstern
    44. Eider
    45. Ekster
    46. Engelse kwikstaart
    47. Europese kanarie
    48. Fazant
    49. Fitis
    50. Flamingo
    51. Fluiter
    52. Frater
    53. Fuut
    54. Gaai
    55. Geelgors
    56. Geelpootmeeuw
    57. Gekraagde roodstaart
    58. Gele kwikstaart
    59. Geoorde fuut
    60. Gestreepte strandloper
    61. Gierzwaluw
    62. Glanskop
    63. Goudhaan
    64. Goudplevier
    65. Goudvink
    66. Grasmus
    67. Graspieper
    68. Graszanger
    69. Grauwe franjepoot
    70. Grauwe gans
    71. Grauwe gors
    72. Grauwe kiekendief
    73. Grauwe klauwier
    74. Grauwe pijlstormvogel
    75. Grauwe vliegenvanger
    76. Griel
    77. Groene specht
    78. Groenling
    79. Groenpootruiter
    80. Grote barmsijs
    81. Grote bonte specht
    82. Grote burgemeester
    83. Grote Canadese gans
    84. Grote gele kwikstaart
    85. Grote jager
    86. Grote karekiet
    87. Grote kruisbek
    88. Grote lijster
    89. Grote mantelmeeuw
    90. Grote pieper
    91. Grote stern
    92. Grote zaagbek
    93. Grote zee-eend
    94. Grote zilverreiger
    95. Grutto
    96. Halsbandparkiet
    97. Havik
    98. Heggenmus
    99. Heilige ibis
    100. Holenduif
    101. Hop
    102. Houtduif
    103. Houtsnip
    104. Huiskraai
    105. Huismus
    106. Huiszwaluw
    107. IJsduiker
    108. IJseend
    109. IJsgors
    110. IJsvogel
    111. Indische Gans
    112. Jan-van-gent
    113. Kanoet
    114. Kauw
    115. Keep
    116. Kemphaan
    117. Kerkuil
    118. Kievit
    119. Klapekster
    120. Kleine alk
    121. Kleine barmsijs
    122. Kleine bonte specht
    123. Kleine burgemeester
    124. Kleine jager
    125. Kleine karekiet
    126. Kleine mantelmeeuw
    127. Kleine plevier
    128. Kleine rietgans
    129. Kleine strandloper
    130. Kleine vliegenvanger
    131. Kleine zilverreiger
    132. Kleine zwaan
    133. Kleinste jager
    134. Kleinst waterhoen
    135. Klein waterhoen
    136. Kluut
    137. Kneu
    138. Knobbelzwaan
    139. Koekoek
    140. Koereiger
    141. Kokmeeuw
    142. Kolgans
    143. Koolmees
    144. Koperwiek
    145. Korhoen
    146. Kraanvogel
    147. Krakeend
    148. Kramsvogel
    149. Krombekstrandloper
    150. Krooneend
    151. Kruisbek
    152. Kuifaalscholver
    153. Kuifduiker
    154. Kuifeend
    155. Kuifleeuwerik
    156. Kuifmees
    157. Kwak
    158. Kwartel
    159. Kwartelkoning
    160. Lachstern
    161. Lepelaar
    162. Mandarijneend
    163. Matkop
    164. Meerkoet
    165. Merel
    166. Middelste bonte specht
    167. Middelste jager
    168. Middelste zaagbek
    169. Morinelplevier
    170. Nachtegaal
    171. Nonnetje
    172. Noordse kwikstaart
    173. Noordse nachtegaal
    174. Noordse pijlstormvogel
    175. Noordse stern
    176. Noordse stormvogel
    177. Notenkraker
    178. Oehoe
    179. Oeverloper
    180. Oeverpieper
    181. Oeverzwaluw
    182. Ooievaar
    183. Orpheusspotvogel
    184. Ortolaan
    185. Paapje
    186. Paarse strandloper
    187. Pallas boszanger
    188. Papegaaiduiker
    189. Parelduiker
    190. Patrijs
    191. Pestvogel
    192. Pijlstaart
    193. Pimpelmees
    194. Poelruiter
    195. Pontische meeuw
    196. Porseleinhoen
    197. Purperreiger
    198. Putter
    199. Raaf
    200. Ralreiger
    201. Ransuil
    202. Regenwulp
    203. Rietgors
    204. Rietzanger
    205. Ringmus
    206. Rode wouw
    207. Roek
    208. Roerdomp
    209. Roodborst
    210. Roodborsttapuit
    211. Roodhalsfuut
    212. Roodhalsgans
    213. Roodkeelduiker
    214. Roodkeelpieper
    215. Roodmus
    216. Roodpootvalk
    217. Rosse franjepoot
    218. Rosse grutto
    219. Rosse stekelstaart
    220. Rotgans
    221. Rouwkwikstaart
    222. Roze spreeuw
    223. Ruigpootbuizerd
    224. Scharrelaar
    225. Scholekster
    226. Siberische boompieper
    227. Sijs
    228. Slangenarend
    229. Slechtvalk
    230. Slobeend
    231. Smelleken
    232. Smient
    233. Sneeuwgans
    234. Sneeuwgors
    235. Sneeuwuil
    236. Snor
    237. Sperwer
    238. Sperwergrasmus
    239. Sperweruil
    240. Spotvogel
    241. Spreeuw
    242. Sprinkhaanzanger
    243. Staartmees
    244. Stadsduif
    245. Steenarend
    246. Steenloper
    247. Steenuil
    248. Steltkluut
    249. Steppekiekendief
    250. Steppekievit
    251. Stormmeeuw
    252. Stormvogeltje
    253. Strandleeuwerik
    254. Strandplevier
    255. Tafeleend
    256. Taigaboomkruiper
    257. Taigarietgans
    258. Tapuit
    259. Temmincks strandloper
    260. Terekruiter
    261. Tjiftjaf
    262. Toendrarietgans
    263. Topper
    264. Torenvalk
    265. Tuinfluiter
    266. Tureluur
    267. Turkse tortel
    268. Vaal stormvogeltje
    269. Vale gier
    270. Vale pijlstormvogel
    271. Veldleeuwerik
    272. Velduil
    273. Vink
    274. Visarend
    275. Visdief
    276. Vorkstaartmeeuw
    277. Vuurgoudhaan
    278. Waterhoen
    279. Waterpieper
    280. Waterral
    281. Waterrietzanger
    282. Watersnip
    283. Waterspreeuw
    284. Wespendief
    285. Wielewaal
    286. Wilde eend
    287. Wilde zwaan
    288. Winterkoning
    289. Wintertaling
    290. Witbandkruisbek
    291. Witgat
    292. Withalsvliegenvanger
    293. Witte kwikstaart
    294. Witvleugelstern
    295. Witwangstern
    296. Woudaap
    297. Wulp
    298. Zanglijster
    299. Zeearend
    300. Zeekoet
    301. Zilvermeeuw
    302. Zilverplevier
    303. Zomertaling
    304. Zomertortel
    305. Zwarte ibis
    306. Zwarte kraai
    307. Zwarte mees
    308. Zwarte ooievaar
    309. Zwarte roodstaart
    310. Zwarte ruiter
    311. Zwarte specht
    312. Zwarte stern
    313. Zwarte wouw
    314. Zwarte zee-eend
    315. Zwarte zeekoet
    316. Zwartkop
    317. Zwartkopmeeuw
   2. Vogelweetjes
  2. Activiteiten
   1. Excursies
   2. Vogelreizen
   3. Workshops
   4. Evenementen
   5. Speciaal voor leden
   6. Zoek activiteit
  3. Zelf doen
   1. Vogelfotografie
    1. Verantwoorde fotografie
   2. Vogels kijken
    1. App Tuinvogels
    2. App wadvogels
   3. Vogelfotogalerij
   4. Beleef de Lente
   5. Beleef de Lente in de Klas
   6. Werkstukken
   7. Kleurplaten
 2. In mijn tuin
  1. Vogels voeren
   1. Wat is goed voer?
   2. Wanneer voer je wat?
   3. Welke vogels eten wat?
   4. Hoe voer je vogels?
   5. Zelf een vetbol maken in 6 stappen
  2. Nestkasten
   1. Type nestkasten
   2. Zelf een nestkast maken
   3. Nestkasten ophangen
   4. Aanschaf nestkast
  3. Tuininrichting
   1. Tuininspiratie
   2. Tuinonderhoud
   3. Persoonlijk tuinadvies
    1. Tuinvogelconsulenten
   4. Vogelvriendelijke beplanting
   5. Populaire bessenstruiken bij vogels
   6. Tipvideo
  4. Tuinadvies nodig?
  5. Tuinvogels herkennen
  6. Vogelvriendelijke schoolpleinen
  7. Nationale Tuinvogeltelling
  8. Jaarrond Tuintelling
 3. Help mee
  1. Steun ons
   1. Word lid
   2. Doneer nu
   3. Juniorlid
   4. Periodiek schenken
   5. Grote giften
    1. Fiscaal voordeel
    2. Inspiratie
   6. Nalaten
    1. Nader kennismaken
    2. Mijn nalatenschap
    3. Specifieke besteding
    4. Jaap Hijmans
    5. Aanvraag brochure Nalaten
   7. Fondsen & partners
    1. Nationale Postcode Loterij
    2. Overheden
     1. Europese Commissie
    3. Bedrijven
     1. Vivara
     2. Stern Groep NV
     3. Bever
     4. Kosmos
     5. Monier
     6. ITdonations
     7. Wild Republic
     8. Sungevity
     9. Het Groen & Fit Collectief
    4. Fondsen & stichtingen
     1. NPL
     2. Prins Bernhard Cultuur Fonds
     3. Turing Foundation
    5. Onze reispartners
  2. Kom zelf in actie
   1. Word vrijwilliger
    1. Tuinvogelconsulent
    2. Excursieleider
    3. Jaarrond Tuintelling
    4. Gastheer/vrouw
    5. Vrijwilliger tijdschriften
    6. Beleef de Lente
    7. Stadsvogeladviseur
    8. WetlandWacht
    9. Vrijwilliger promotieteam
   2. Uw actie
   3. Tel mee
    1. Euro Birdwatch
   4. Kopen
   5. Educatie
   6. Tuin, erf & huis
   7. Kijkers voor Kijkers
   8. IJsvogelfonds
 4. Bescherming
  1. Wat wij doen
   1. In vogelvlucht
    1. Zo werken we
    2. Wat willen we bereiken
   2. Natuurgebieden
    1. Waddenzee
     1. Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen
     2. Duurzame visserij
     3. Samenwerken voor een rijke Waddenzee
    2. Kust en Duin
     1. Duin en kust beschermen
     2. Tapuit
     3. Sterns
     4. Strandbroeders
    3. Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta
     1. Natuurherstel Westerschelde
     2. Droomfondsproject Haringvliet
    4. Moerassen
     1. Beschermingsplan Moerasvogels
     2. Grote karekiet
     3. Roerdomp
     4. Nestvlotjes voor zwarte stern
     5. Klimaatbuffers
    5. WetlandWachten
     1. Netwerk van WetlandWachten
    6. Het jaar van...
     1. Jaar van de Koekoek
   3. Op het platteland
    1. Weidevogels
     1. Red de Rijke Weide
     2. Polderpracht Terschelling
     3. Weidevogelkerngebieden
     4. Weidevogelboeren
     5. Factsheets & Onderzoek weidevogels
     6. Jaar van de kievit
    2. Akkervogels
     1. Akkervogelkerngebieden
     2. Vogelakkers
     3. PARTRIDGE
      1. Het project
      2. De noodzaak
      3. Voorbeeldgebied Noord-Brabant
      4. Voorbeeldgebied Zeeland
     4. Brochure Akkervogels
     5. Factsheets
    3. Landbouwbeleid
     1. Toekomstbeeld platteland
     2. Visie landbouwbeleid
    4. Erfvogels
     1. Bescherming erfvogels
   4. In de stad
    1. Gemeenten, bedrijven & bouwers
     1. Goede voorbeelden
     2. Stadsvogelconferentie
     3. Stroomversnelling
     4. Het groene vogeldak
     5. Hulp van Vogelbescherming
    2. Bewoners
     1. Vogelvriendelijke tuin
     2. Vogelvide: redding van de huismus?
    3. Onderzoek
     1. Meetnet Urbane Soorten
     2. Ring-MUS
     3. Citizen science
     4. Stadsvogelbalans
    4. Stadsvogeladviseurs
     1. Stadsvogeladviseurs
     2. Jochem Kühnen
    5. Stadsvogelprojecten
     1. Steun voor lokale stadsvogelprojecten
   5. Internationaal
    1. Versterken Partners BirdLife International
     1. Partner2Partner-programma
     2. Antillen
     3. Burkina Faso
     4. Marokko
     5. Indonesië
     6. Transboundary Peace Park
    2. Beschermen trekroutes
     1. Living on the Edge / Sahel
     2. Kustzone West-Afrika
     3. Trekvogelonderzoek
    3. Bescherming stadsvogels
     1. BIG UB
    4. Species champion
     1. Amsterdam Albatros
     2. Lepelbekstrandloper
   6. Onderzoek
  2. In de buurt
   1. Beschermingsproject
   2. Stadsvogeladviseur
   3. WetlandWacht
   4. Vogelwerkgroep
   5. Zoek in uw buurt
  3. Vogels en de wet
   1. Wet- en regelgeving
    1. EU Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn
    2. Wet natuurbescherming
   2. Soortbescherming
   3. Gebiedsbescherming
   4. Schadelijke activiteiten
   5. Kom zelf in actie
   6. Veelgestelde vragen
 5. Contact
  1. Contactgegevens
   1. Contactformulier
  2. Ledenservice
   1. Adreswijzigingen doorgeven
   2. Mailadres doorgeven
  3. Veelgestelde vogelvragen
  4. Adres en route