Zomertortel of pechvogel

Het gaat al jaren slecht met de meeste boerenlandvogels in Zeeland. Provincie: pak de regie en leer van de successen! Red de boerenlandvogels!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen in Zeeland tot nu toe:

Provincie Zeeland, neem de regie!

Zeeland heeft steeds minder boerenlandvogels en het gaat snel bergafwaarts. De zomertortel? Binnen tien jaar verdwenen. De patrijs, veldleeuwerik en ringmus? Ten dode opgeschreven zonder maatregelen. En wat doet de provincie Zeeland? Nog onvoldoende, al ondersteunt de provincie initiatieven om de akkervogels te redden. De provincie heeft vage ambities voor natuurinclusieve landbouw. Ook dat is niet voldoende. Provincie Zeeland, neem de regie en kom nu met concrete plannen!

Zeeland, ga aan de slag!

  • Maak een actieplan met concrete doelen, maak geld vrij om nú maatregelen te kunnen nemen en neem de leiding.
  • Neem de regie in uitwisseling van ervaringen en opgedane kennis, bevorder bewustwording onder boeren. Stel geld beschikbaar voor ontwikkeling, studies of pilots.
  • Maak een groter gebied veilig en aantrekkelijk voor boerenlandvogels, betrek boeren en andere ondernemers en organisaties bij je plannen.
  • Zorg dat de weidevogels veilig kunnen broeden en dat hun nesten niet weggemaaid worden, en de nesten van akkervogels bescherming krijgen, kortom handhaaf de Wet natuurbescherming.

Zomertortel zonaanbidder

De zomertortel is de Europese trekduif, die overwintert in Afrika. Hij gaat sterk in aantal achteruit en staat daarom op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Het is nu alle hens aan dek om de soort te behouden. Zelfs Europa zet zich daarvoor in! In Zeeland broeden nu nog de meeste zomertortels van heel Nederland. Ze zoeken hun voedsel vooral op boerenland.

Zomertortels hebben onkruid nodig, dus gebruik van gif moet echt verminderen om de soort te beschermen. Dichte, hoge en brede hagen – van bijvoorbeeld meidoorn – bieden nestgelegenheid.

Han Almekinders

Akkerbouwer Retranchement, Zeeland

Tien hectare van zijn land heeft hij speciaal ingericht voor boerenlandvogels. Han Almekinders wordt blij als hij de veldleeuwerik hoort zingen. “Vroeger hoorde ik ze dagelijks, nu nog maar drie of vier keer per jaar. Je moet er als boer lol in hebben om aan natuurbeheer te doen en er aandacht aan besteden, net zoals aan je gewassen.” Wat de provincie moet doen? “Werken aan de bewustwording onder boeren. Maak geld vrij voor ontwikkeling, voor studies of om pilots op te zetten. Als we de leefruimte voor vogels willen behouden, dan moeten we onze kennis delen.

Ik steun deze actie. U ook?

U kunt ook kiezen voor een andere provincie, want ook deze vogels dreigen zonder uw steun pechvogels te worden.

Gerelateerde items