Scholekster of pechvogel

Bij ongewijzigd beleid zullen diverse soorten boerenlandvogels in Noord-Holland binnen tien jaar in aantallen halveren. Wij roepen de provincie op het beleid nu te wijzigen!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen in Noord-Holland tot nu toe:

Provincie Noord-Holland, neem nu de regie!

De scholekster en de kieviet broeden graag in het Noord-Hollandse boerenland. Ook de grutto, tureluur en slobeend vinden het er fijn. Nog wel. Zonder maatregelen kan dat in Noord-Holland snel veranderen de komende jaren. De watersnip en de wulp? Binnen tien jaar verdwenen. Waar wacht de provincie nog op? Er is geen enkel concreet plan, alleen vage doelstellingen. Provincie Noord-Holland, maak een actieplan en neem nú de regie!

Noord-Holland, ga aan de slag!

  • Stel een ambitieus weidevogel actieplan op, met concrete doelstellingen, en een uitvoeringsprogramma met een flink budget. Zorg er ook voor dat maatregelen worden uitgevoerd.
  • Maak een groter gebied veilig en aantrekkelijk voor boerenlandvogels en betrek boeren en andere ondernemers en organisaties bij de plannen.
  • Zorg dat de weidevogels veilig kunnen broeden en dat hun nesten niet weggemaaid worden, kortom handhaaf de Wet natuurbescherming.
  • Zorg voor een goed perspectief voor boeren én natuur, dat draagt ook bij aan een positieve waardering voor onze boeren.

Scholeksters houden van Noord-Holland

De bonte piet is een echte Noord-Hollandse weidevogel! Ondanks dat de aantallen scholeksters sterk achteruit gaan en de vogel en op de Rode Lijst staat, broeden er nog duizenden paren in de provincie. En Nederland is het belangrijkste land voor de scholekster in Europa!

De scholekster kan niet zonder effectief agrarisch natuurbeheer en weidevogelreservaten. De nesten moeten beschermd worden en de scholeksters profiteren van rust, hoge waterpeilen en kruidenrijk grasland.

Mark Kuiper

Coördinator agrarisch natuurbeheer Amstelland, Noord-Holland

Amstelland, een oase van rust onder de rook van Amsterdam en een topgebied voor weidevogels. Het vogelvriendelijk beheer voeren boeren gezamenlijk uit. De kuikens groeien op in bloemrijke grasland, waar veel insecten zitten en pas gemaaid wordt nadat de vogels zijn uitgevlogen. ‘Boerennatuur is belangrijk voor boerenlandvogels én voor de stad. Mensen zien waar hun eten vandaan komt en boeren kunnen trots zijn op hun producten. We bouwen aan een eigen melkfabriek gericht op de regio. We willen streekproducten aan Amsterdammers verkopen in plaats van aan China.

Ik steun deze actie. U ook?

U kunt ook kiezen voor een andere provincie, want ook deze vogels dreigen zonder uw steun pechvogels te worden.

Gerelateerde items