Patrijs of pechvogel

Provincie Noord Brabant, het gaat dramatisch slecht met jullie boerenlandvogels. Specifieke beheermaatregelen zijn de enige redding nog. Maak nu een actieplan voor patrijs, wulp, steenuil ea

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen in Noord-Brabant tot nu toe:

Provincie Noord-Brabant, vergeet de vogels niet!

De grootste groepen patrijzen en roodborsttapuiten vind je in Noord-Brabant. Ook de wulp, zomertortel, steenuil, roek en spreeuw komen er graag. Maar dat verandert snel! Zonder ingrijpen is er over tien jaar van de meeste boerenlandvogels nog maar de helft over. Over vijftig jaar zijn de patrijs, wulp en torenvalk hier misschien helemaal uitgestorven. Wat doet de provincie Brabant? Verrassend weinig! Brabant is ambitieus als het gaat om natuur, maar de boerenlandvogels zijn vergeten. Brabant, doe er wat aan!

Noord-Brabant, ga aan de slag!

  • Maak een ambitieus actieplan voor de belangrijkste boerenlandvogels, neem de regie, werk samen en trek een flink budget uit voor concrete maatregelen.
  • Realiseer een forse uitbreiding van hectaren in akkervogelgebieden met oa brede bloemrijke akkerranden, keverbanken voor meer voedsel en beschutting..
  • Zorg dat de weidevogels veilig kunnen broeden en dat hun nesten niet weggemaaid worden, kortom handhaaf de Wet natuurbescherming.
  • Zorg voor een natuurinclusieve benadering van andere uitdagingen in het landelijk gebied. Zoek naar win-win situaties, met maatschappelijke winst en  bedrijfseconomische perspectieven voor boeren en andere ondernemers.

Het is daarom dat de patrijs zo van Brabanders houdt

Brabant, patrijzenland. Hier vinden we nog kluchten patrijzen in de winter en kraaiende patrijzenhaantjes in het voorjaar, zoals eeuwenlang het geval was. De patrijs gaat sterk in aantal achteruit, maar komt in delen van Brabant nog relatief veel voor. Hij hoort bij het Brabantse kleinschalige boerenland, dat afgewisseld wordt met houtwallen.

Meeuwis Millenaar

Melkveehouder , Noord-Brabant

Meeuwis Millenaar (58) ziet kansen genoeg om weer meer boerenlandvogels terug te krijgen in Brabant. “We zitten op de goede weg. Je ziet hier in Brabant weer meer patrijzen en wulpen. Maar als we die stijgende lijn willen doorzetten, dan is er meer geld nodig. Een advies aan de provincie? Investeer in de samenwerking met boeren. Neem ze serieus, want boeren zijn goede natuurbeheerders. Ze kunnen het landschap heel goed onderhouden.

Ik steun deze actie. U ook?

U kunt ook kiezen voor een andere provincie, want ook deze vogels dreigen zonder uw steun pechvogels te worden.

Gerelateerde items