Patrijs of pechvogel

Limburg herbergt karakteristieke vogelsoorten die sterk zijn verbonden met het Limburgse landschap. Hier verdwijnen boerenlandvogels in rap tempo. Wij roepen de provincie op: Maak nu een actieplan!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen in Limburg tot nu toe:

Provincie Limburg, maak nu een actieplan!

Er zijn nu 90% minder akkervogels in Limburg dan in 1990! Schokkend, in geen enkele andere provincie is het aantal akkervogels zo achteruit gegaan als in Limburg. Patrijs, scholekster, wulp, zomertortel en ringmus: als we niets doen, is er over een paar jaar nog maar de helft over. Is dat wat de provincie wil? Grutto, tureluur en grauwe gors zijn nu al zo goed als uitgestorven! Provincie Limburg, kom nú in actie!

Limburg, ga aan de slag!

  • Stel nu een ambitieus provinciaal actieplan op voor patrijs en andere akkervogels. Met concrete doelen, een uitvoeringsprogramma en een stevig budget.
  • Ondersteun initiatieven van boeren die delen van percelen inzaaien met kruidenrijke gewasmengsels en winterveldjes willen realiseren.
  • Zorg dat de boerenlandvogels veilig kunnen broeden, kortom handhaaf de Wet natuurbescherming
  • Dring het gebruik van pesticiden en kunstmest terug.

Waar in 't bronsgroen eikenhout

De patrijs gaat sterk in aantal achteruit in Nederland en staat daarom op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Het boerenland van Limburg herbergt nog behoorlijk wat patrijzen. De provincie heeft dan ook een grote verantwoordelijkheid om deze vogel te beschermen. Om patrijzen te beschermen is er veel mogelijk. Ze houden van onkruidrijke percelen en ruige (akker)randen.

Harm Kossen

Agrarisch collectief Natuurrijk Limburg Roermond, Limburg

“Ik pleit voor ‘biodiverse’ landbouw, de basiscondities moeten zich weer herstellen. Als we dat voor elkaar krijgen, komen er vanzelf weer meer insecten en dan volgen de boerenlandvogels ook. De provincie moet zich realiseren dat we een integrale aanpak nodig hebt: het is niet alleen een agrarische kwestie. Want het landschap en de natuur hebben ook een economisch belang, voor toerisme en recreatie.”

Ik steun deze actie. U ook?

U kunt ook kiezen voor een andere provincie, want ook deze vogels dreigen zonder uw steun pechvogels te worden.

Gerelateerde items