Veldleeuwerik of pechvogel

Bij de provincie Groningen ontbreekt het aan een duidelijke beschermingsvisie, terwijl maatschappelijk organisaties actieplannen ontwikkelen. Provincie: steun deze plannen en neem de regie!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen in Groningen tot nu toe:

Provincie Groningen, stop de achteruitgang!

In geen enkele andere provincie komen meer gele kwikstaarten en kwartels voor dan in Groningen. De provincie herbergt ook nog eens een groot aandeel van de Nederlandse broedpopulaties van de veldleeuwer­ik, graspieper, tureluur, geelgors en ringmus. Maar gaat het goed met de weide- en akkervogels in Groningen? Helemaal niet! Hun aantal gaat veel sneller achteruit dan in de rest van Nederland. Provincie Groningen, er ligt een kant-en-klaar actieplan, opgesteld door een aantal betrokken organisaties. Ga ermee aan de slag!

Groningen, ga aan de slag!

  • Doe mee aan het Actieplan Weidevogels Groningen en het Groninger Actieplan Akkervogels en geef een stevig budget voor het uitvoeringsprogramma.
  • Maak een groter gebied veilig en aantrekkelijk voor boerenlandvogels en betrek boeren en andere ondernemers en organisaties bij de plannen.
  • Help de veldleeuweriken door de aanleg van faunaranden, meer soorten gewassen, zoals zomergraan en winterveldjes voor voedsel en bescherming.
  • Zorg voor een goed perspectief voor boeren én natuur, dat draagt ook bij aan een positieve waardering voor onze boeren.

Uitbundige zanger uut Grunn

Zingende veldleeuweriken hoog in de blauwe lucht boven het Groningse akkerland… dan lééft het boerenland! Nog maar veertig jaar geleden was de veldleeuwerik de wijdst verbreide broedvogel van Nederland. Sindsdien zijn de aantallen met meer dan 90% achteruitgegaan. Groningen is nu nog een bolwerk van de veldleeuwerik. Het is ondenkbaar dat de veldleeuwerik verdwijnt uit het Groninger land. Zo stil mag het niet worden!

Geuko ten Haven

Akkerbouwer Noordbroek, Groningen

Geuko ten Have is blij dat het natuurlijk evenwicht op zijn land zich heeft hersteld. "Er scharrelen weer patrijzen en fazanten rond." Hij is niet alleen overgestapt op biologische teelt, maar heeft ook speciaal voor de boerenlandvogels bloeiende akkerranden en wintervoedselveldjes aangelegd. "Ik denk dat meer boeren mijn voorbeeld zouden volgen als ze niet alles op eigen kracht zouden hoeven doen, maar steun zouden krijgen van de overheid."

Ik steun deze actie. U ook?

U kunt ook kiezen voor een andere provincie, want ook deze vogels dreigen zonder uw steun pechvogels te worden.

Gerelateerde items