Zomertortel of pechvogel

Het Flevolandse landschap is zich sterk aan het ontwikkelen. Sommige vogels profiteren daarvan, terwijl anderen worden weggejaagd! Provincie Flevoland, zorg goed voor je nieuwe natuur!

U ontvangt maximaal drie actiemails.

Aantal steunbetuigingen in Flevoland tot nu toe:

Provincie Flevoland, het is nog niet te laat!

In Flevoland hebben de gele kwikstaart en de graspieper het naar hun zin. Deze akkervogels weten de weg naar Flevoland steeds vaker te vinden. Maar dat geldt niet voor de zomertortel. Die is de laatste jaren ernstig bedreigd in Flevoland. Wat doet de provincie hieraan? Er zijn geen ingrijpende maatregelen genomen, geen gerichte actie om het uitsterven van boerenlandvogels tegen te gaan. Wordt dat geen tijd, provincie Flevoland? Onderneem nu actie, het is nog niet te laat!

Flevoland, ga aan de slag!

  • Kom in actie en maak nu eindelijk een concreet en ambitieus actieplan!
  • Zorg dat de zomertortel terugkomt naar Flevoland.
  • Bescherm de veldleeuwerik en andere boerenlandvogels en behoed ze voor uitsterven.
  • Zorg voor een natuurinclusieve benadering van andere uitdagingen in het landelijk gebied. Ga op zoek naar win-win situaties.

Zomertortel, zonaanbidder

De zomertortel is een Europese trekduif die overwintert in Afrika. Hij is sterk in aantal achteruitgegaan en staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Het is nu alle hens aan dek om de soort te behouden als broedvogel. Zelfs Europa zet zich daarvoor in!

Zomertortels hebben onkruid nodig, dus het gebruik van gif moet echt verminderen om de soort te beschermen. Dichte, hoge en brede hagen – van bijvoorbeeld meidoorn – bieden nestgelegenheid.

Gerard Keurentjens

Rutten, Flevoland

“Ik hou het meest van de grutto. Die zijn zo mooi sierlijk. Maar ik vind de scholekster ook prachtig. Ik kan niet wachten tot ze er weer zijn. Ik werk nu anders dan tien jaar geleden, dichter bij de natuur en minder gericht op efficiëntie . Maar de overheid moet ons wel steunen: help ons financieel bij vogelvriendelijke maatregelen en geef ons wat meer vrijheid en vertrouwen als het gaat om flora en fauna.”

Ik steun deze actie. U ook?

U kunt ook kiezen voor een andere provincie, want ook deze vogels dreigen zonder uw steun pechvogels te worden.

Gerelateerde items