Navigatie overslaan
Alle activiteiten

Bevers en vogels in de Crezéepolder

De Crezéepolder bij Ridderkerk is sinds het doorsteken van de dijk in 2016 een uniek zoetwatergetijdengebied geworden, met een enorme aantrekkingskracht op zowel broed als trekvogels. Het voormalige landbouwgebied werd na de herinrichting verrassend snel ontdekt door grote aantallen steltlopers, die door de werking van eb en vloed veel voedsel kunnen vinden in het gebied.

Zo heeft het gebied een mooie broedkolonie van Kluten en zitten er vaak veel Grutto’s, Kemphanen en Lepelaars. Omdat het gebied een goede ligging heeft voor vogeltrek, zijn er zeker in het voorjaar veel doortrekkers te vinden, variërend van Visarenden die de slenken gebruiken om te jagen, tot Gele Kwikstaarten die vaak in leuke aantallen in het gebied te vinden zijn. Jaarrond zijn aansprekende soorten als de IJsvogel, Groene Specht en Slechtvalk bewoners van het gebied.

In het gebied en de omliggende wilgengrienden zitten verschillende beverburchten, waarvan er één prachtig te zien is vanaf de wandelpaden. In de vroege avondschemer komen de inmiddels minimaal 6 Bevers naar buiten gezwommen om de nacht door te brengen in de griend, waardoor wij hopelijk tijdens de excursies een blik op deze geheimzinnige dieren kunnen werpen.

Tot snel in de Crezéepolder!

Foto Kluut: Birdphoto.nl

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Dagjeindenatuur.nl

Onderwerp

Vogels en Bever

Doelgroep

Alle leeftijden

Startpunt


Bij Ridderkerk

Duur

3 uur

Toegankelijk met rolstoel

Nee

Kosten

€29,50 euro per persoon

Voor deze activiteit kunt u zich niet opgeven via de website van Vogelbescherming Nederland.

Klik hier om u voor deze activiteit op te geven
(link opent in een apart venster, Vogelbescherming Nederland is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden)

Toon alle activiteiten