Navigatie overslaan
Alle activiteiten

Nieuwe Driemanspolder

In korte tijd is er een voor Zuid-Holland uniek vogelgebied ontstaan. Deze voormalige polder is onder water gezet in verband met waterberging. En dat trekt vogels aan! Zowel in het voorjaar als in het najaar zitten hier veel steltlopers zoals Kemphaan, Kleine Plevier, Bosruiter, Groenpootruiter, maar ook zeldzamere soorten als Temminck's Strandloper en Steltkluut werden opgemerkt. Ook eenden (zoals Zomertaling), Geoorde Fuut, sterns, meeuwen (waaronder Zwartkopmeeuw) en Gierzwaluwen zijn vaak goed vertegenwoordigd. Verder zijn jaarrond Patrijzen en Steenuilen aanwezig rond het gebied.

Zangvogels weten het gebied ook te vinden zoals Gele Kwikstaarten, Rietgors en Boeren-, Huis- en Oeverzwaluwen. In de trektijd is de kans groot dat er een leuke dwaalgast in het gebied zit!


Ga je mee vogelen?

Foto Kemphaan: Birdphoto.nl

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Dagjeindenatuur.nl

Onderwerp

Vogels

Doelgroep

Alle leeftijden

Startpunt


Nabij Zoetermeer

Duur

4 uur

Toegankelijk met rolstoel

Nee

Kosten

€39,50 per persoon

Voor deze activiteit kunt u zich niet opgeven via de website van Vogelbescherming Nederland.

Klik hier om u voor deze activiteit op te geven
(link opent in een apart venster, Vogelbescherming Nederland is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden)

Toon alle activiteiten