Navigatie overslaan
Alle activiteiten

Vroege vogels in het Diessens broek

Het gebied is gelegen langs het dal van de Reusel ten noorden van Diessen en het is bezit van het Brabants Landschap.

Dit open gebied van weiden en hooilanden is een belangrijk weidevogelgebied, waar grutto's en watersnippen zijn te vinden. Langs de sloten wordt niet gemaaid en in de daardoor ontstane ruigten nestelen kneu en bosrietzanger. De hooilanden worden verschraald, waardoor zeldzame planten kunnen opkomen. In de jaren na 2008 heeft de ruilverkaveling De Hilver plaats gevonden, en in dat kader is de kanalisatie van de Reusel ongedaan gemaakt. Zo zijn er weer verschillende meanders terug gebracht en is diepte van de beek aangepast. Het areaal met schrale hooilanden is vergroot waardoor de populatie grutto's is genomen. Ook hebben er zich nieuwe soorten gevestigd zoals de waterral en ook de porseleinhoen wordt er gehoord. De blauwborst zingt er in het voorjaar in de rietpluimen net zoals de rietgors en reeën grazen er in de weides.

Foto watersnip: Birdphoto.nl

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

KNNV-Tilburg

Onderwerp

Open landschap vogels

Doelgroep

Alle leeftijden

Startpunt


Startpunt: Parkeerplaats van de voetbal vereniging SVSOS in Biest Houtakker op de Gemeintesdijk.

Duur

1.5 uur

Bijzonderheden

Stevige wandelschoenen zijn een pre

Toegankelijk met rolstoel

Nee

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Titel
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.

Toon alle activiteiten