Navigatie overslaan
Alle activiteiten

Vogelzang in alle vroegte op Texel

Ter gelegenheid van het Wadden Vogelfestival organiseren wij een aantal extra excursies!

Vanaf het verzamelpunt van de excursie, de parkeerplaats aan de zuidkant van De Mokbaai (bij de opgang naar de Horsmeertjes) heeft u gelijk een prachtig overzicht en laten hoge aantallen watervogels en steltlopers zich prima zien. In de brede rietkraag broeden o.a. bruine kiekendief, baardmannetje, rietgors en daar kan je zelfs de eerste blauwborst al zien en horen.

Vanaf De Mokbaai lopen wij de duinen in, tussen De Horsmeertjes door naar de Kreeftepolder. Het westelijke en het oostelijke meertje worden van elkaar gescheiden door een zanddijk. Langs de oevers staan brede rietkragen, wilgenbos en kruipwilg. In de meertjes rusten en foerageren diverse eendensoorten, geoorde fuut, diverse meeuwensoorten en visdiefjes. Met enig geluk laten nachtegaal, rietzanger en koekoek van zich horen en vliegen bruine kiekendief of visarend over.

Als kers op de taart gaan wij in de aangrenzende Kreeftepolder op zoek naar de blauwborst. Dit is het gebied met de hoogste dichtheid aan blauwborsten op Texel.

Foto blauwborst: Birdphoto.nl

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Vogelinformatiecentrum

Onderwerp

Zangvogels

Doelgroep

Alle leeftijden

Startpunt


Parkeerplaats langs de Mokweg, aan de zuidzijde van De Mokbaai, bij het wandelpad naar De Horsmeertjes.

Duur

2 uur

Bijzonderheden

Bij het Vogelinformatiecentrum ontvangt u een uitstekende verrekijker en de excursieleider neemt een telescoop mee. Zo kunt u maximaal genieten van de excursie.

Toegankelijk met rolstoel

Nee

Kosten

Betaling dient plaats te vinden bij reservering via de website.

Voor deze activiteit kunt u zich niet opgeven via de website van Vogelbescherming Nederland.

Klik hier om u voor deze activiteit op te geven
(link opent in een apart venster, Vogelbescherming Nederland is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden)

Toon alle activiteiten