Navigatie overslaan
Alle activiteiten

Logo Vogelbescherming

Door Vogelbescherming Nederland

Vervolg-workshop Gemeenteraads verkiezingen 2022

Nu de verkiezingsprogramma’s voor de Gemeenteraadsverkiezingen (GR2022) zo goed als geschreven zijn, wordt het tijd om vooruit te blikken naar de komende tijd: wat kun jij nog doen om te zorgen dat het belang van vogels en natuur wordt meegenomen bij de verkiezingen in jouw gemeente?

Waarom zijn de GR2022 belangrijk voor vogels en hun leefgebied? De 352 gemeenten in Nederland spelen vaak een grote rol als het gaat om kwaliteit van onze natuur. Denk aan het verschil tussen een natuurvriendelijke oever in het park met zingende kleine karekieten, of een strakke beschoeiing zonder rietkraag én zonder leven. Een bloemrijke berm vol insecten, of een kaal gemaaide berm. Gif, of gifloos beheer van openbaar groen. Wel of geen voorzieningen voor huismussen en gierzwaluwen in publieke gebouwen. Allemaal voorbeelden waar de gemeente en dus de gemeenteraad over beslist.

Samen met Stichting Lobby Lokaal organiseert VBN daarom weer een sessie over de GR2022.   
Op het programma staat:


o Lokaal lobbyen in aanloop naar GR2022: wat is er nog mogelijk? Een toelichting door Stichting Lobby Lokaal
o Een natuur- en vogelvriendelijke gemeente; wat is er nodig? Een toelichting door Vogelbescherming
o Een raadslid aan het woord: Raadslid Has Bakker (D66 Utrecht) deelt ervaringen en tips over de lokale politiek en beantwoordt vragen uit ‘de zaal’
o Ruimte voor interactie en het uitwisselen van ervaringen met andere deelnemers van de sessie.

Deze sessie wordt twee keer georganiseerd:
o Woensdag 29 september – 19.30 tot 22.00 (inclusief pauze)
o Woensdag 6 oktober – 19.30 tot 22.00 (inclusief pauze)

Let op: deze sessie wordt op twee data gegeven, maar inhoudelijk zijn deze sessies hetzelfde. Het is dus niet nodig je voor beide sessies op te geven. Deelname aan deze sessie is gratis en mogelijk via Microsoft Teams.

Praktisch  

Wanneer: 29 september

Tijd: 19.30 - 22.00 (incl pauze)

Locatie: Online

Na aanmelding hier ontvangt u kort van tevoren een link voor de workshop.

Over Stichting Lobby Lokaal

Lobby Lokaal gelooft in een betere wereld door belangenbehartiging. Beleidsmakers kunnen pas goede beslissingen nemen als zij weten welke belangen er allemaal spelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen zijn/haar/hun belang kan behartigen. Niet alleen bedrijven en professionele organisaties, maar ook burgers en lokale initiatieven. Daarom ondersteunt Lobby Lokaal niet-professionele lobbyisten door onder andere lobbytrainingen en advies te geven.

Aanmelden

Details

Activiteit

Workshop

Organisatie

Vogelbescherming Nederland

Onderwerp

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Doelgroep

Volwassenen

Startpunt


Het betreft een online bijeenkomst.

Duur

2.5 uur

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Toon alle activiteiten