Navigatie overslaan
Alle activiteiten

Vogelweekend Zeeland

De provincie Zeeland is waarschijnlijk één van de meest vogelrijke van ons land. Het gevarieerde Deltagebied is het hele jaar door een zeer belangrijke plek voor vogels.

Logo Birding Breaks

Met name tijdens de trektijd en in de winter is het gebied een halteplaats van vitaal belang voor vele honderdduizenden ganzen, eenden en steltlopers. In de winter zijn het met name grote groepen ganzen die hun weg vinden naar de polders en kwelders van Zeeland als hun meer oostelijk gelegen overwinteringsgebieden bedekt zijn met een dikke laag sneeuw. Het is niet overdreven om van een ornithologisch spektakel te spreken wanneer groepen van tienduizenden Grauwe-, Kol-, en Brandganzen de lucht vullen. Behalve deze meer algemene soorten gaan we in Zeeland op zoek naar de zeldzamere soorten als de Dwerggans waarvan er elk jaar enkele te vinden zijn, zoals ook Ross’ en Sneeuwgans tot de mogelijkheden behoren. Het is opmerkelijk om te zien hoe goed de schitterend gekleurde Roodhalsgans verdwijnt in een groep Brandganzen. Met een beetje geluk weten we deze mooie soort ook te vinden. Dat het in de Delta in de winter niet alleen maar om ganzen draait blijkt uit de goede mogelijkheden om leuke soorten als Ruigpootbuizerd (zeldzaam), IJseend, Roodhals- en Geoorde Fuut en Kuifduiker en mogelijk ook IJsduiker en Zwarte Zeekoet te zien.

Duur

3 dagen

Vertrek

vrijdag 19 november 2021

Reisorganisatie

Birding Breaks

Ga naar de website

Toon alle activiteiten