Alle activiteiten

Door Arno Van Berge Henegouwen
Vogelwerkgroep Zoetermeer

Vogelwandeling door het Buytenpark, een bijzonder Zoetermeers park

De Vogelwerkgroep Zoetermeer organiseert deze wandeling door het Buytenpark. Het broedseizoen is begonnen en dat betekent, dat er veel te zien en veel te beluisteren is. Op het Gruttolandje zijn kluten, kieviten tureluurs en grutto’s aangekomen uit hun wintergebieden om daar of in de omgeving in de Zoetermeerse Meerpolder te broeden. Maar behalve dat zijn er nog steeds doortrekkende vogels te zien. Kemphanen met hun mooi gekleurde bontkragen vinden hier rust en voedsel voordat ze met veel haast naar het oosten verder te trekken. Op dat moment hebben ze wel bij ons hun vetlaag aangevuld, nodig om die verre reis te kunnen maken. Met de komst van het Gruttolandje drie jaar geleden is Zoetermeer jaarrond een hele attractie rijker. Het grootste succes kwam meteen al toen een paartje steltkluten een jong groot brachten naast meer dan twaalf paar ‘gewone’ kluten die wel 35 jongen kregen. Tijdens deze excursie is het ook mogelijk, dat we een zeldzaamheid zien. Al bij het begin van de wandeling bij het winterse SnowWorld horen we de lentezang van bekende park- en bosvogels zoals grasmus, braamsluiper, tuinfluiter, zwartkop, rietgors, rietzanger en blauwborst, fitis en tjiftjaf.  Ze laten zich graag zien bovenin een braamstruik of riethalm. Bij voldoende wind zijn onze biddende torenvalken ook niet van de lucht.

Beschrijving Buytenpark

Het Buytenpark is een bijzonder park dat bestaat uit twee gedeeltes. Een 'ouder', laaggelegen, traditioneel park met aangrenzend een begraafplaats en sportvelden en een 'jongere', heuvelachtig gedeelte. Verder zijn er n het park  verschillende grotere waterpartijen te vinden.

In het oude gedeelte leven de bos- en parkvogels van Zoetermeer. De heuvels en de daartussen gelegen waterpartijen zijn voor de vogelaar die meer wil interessanter. De heuvels zijn de restanten van een puinstort, afgedekt met een laag aarde. De heuvels steken tot 22 meter boven het maaiveld uit.

Karakteristieke broedvogels van het Buytenpark zijn grasmus, bosrietzanger en sprinkhaanzanger die in de ruigtevegetatie broeden. Bergeenden broeden in de overal aanwezige houtstapels en brengen hun jongen groot in de waterpartij op de grens met de Grote Polder. Grote Canadese gans, nijlgans en Grauwe gans broeden er. Boven de plassen jagen in de zomer gierzwaluwen, boerenzwaluwen, de oeverzwaluwen van de kolonie in het park en een verdwaalde huiszwaluw uit een broedkolonie buiten het park. In de schemer jagen ransuil, kerkuil en steenuil tussen de heuvels. In de rietveldjes aan de westkant van het park komen jaarlijks soorten als blauwborst, rietzanger, kleine karekiet en rietzanger tot broeden. Sinds 2015 is het Buytenpark een oeverzwaluwkolonie rijk.

Foto oeverzwaluw en boerenzwaluw: Arno van Berge Henegouwen

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Vogelwerkgroep Zoetermeer

Onderwerp

zangvogels, steltlopers

Doelgroep

Volwassenen

Startpunt

46 Zoetermeer
Startpunt bevindt zich voor de ingang van Snowworld (Buytenparklaan 30), er kan worden geparkeerd op de parkeerplaats van Snowworld.

Duur

2 uur

Bijzonderheden

Goede wandelschoenen worden geadviseerd. Daarnaast is een verrekijker absoluut gewenst. Eventueel zijn verrekijkers van de vogelwerkgroep beschikbaar. Er gaan ook 1 of meer telescopen mee.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Toon alle activiteiten

In de omgeving