Alle activiteiten

Door Charlotte Matthijsse
Vogelwerkgroep Teylingen, Vogelgroep Merenwijk

Excursie op het eiland de Strengen

We gaan kijken en luisteren. Het eiland bestaat grotendeels uit gevarieerde moerasnatuur. De variatie aan biotopen zorgt voor een rijke broedvogelbevolking. Op deze datum zijn nog niet alle trekvogels terug, maar er is al ruimschoots genoeg te zien en te horen. Vorig jaar heette deze excursie ‘Welkom Blauwborst’, maar helaas, ze waren er niet. We hadden in 2014, 2015 en 2017 drie territoria, in 2016 zelfs vier. We hopen er het beste van! De soort komt vanaf eind maart binnen en is in de eerste tijd na aankomst druk met het veroveren van een territorium. Er is grote kans op rietgors, tjiftjaf, fitis, rietzanger, zwartkop, heggenmus en roodborst, brandgans, grauwe gans, nijlgans, krakeend, kuifeend, fuut, buizerd, scholekster en fazant. En er kan natuurlijk van alles overvliegen, grutto’s bijvoorbeeld, een sperwer, op een eiland vlakbij broedt de havik. We hadden tot en met 2017 steeds broedende ijsvogels. Het ziet ernaar uit dat ze na een onderbreking in 2018 nu weer terug zijn.

Foto IJsvogel: Birdphoto.nl

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Vogelwerkgroep Teylingen

Onderwerp

alle vogels

Startpunt

Broekweg Leiden
Het eiland ligt in de gemeente Teylingen aan de zuidrand van de Kagerplassen tegen de Zijl aan en is door een brug verbonden met de Broek- en Simontjespolder. Je kunt er te voet of met de fiets heen via de Leidse Merenwijk (volg de Broekweg het buitengebied in), of vanuit het westen (Warmond, Oegstgeest) langs het terrein van Golfclub Kagerzoom. Komend met de auto moet je parkeren in de Merenwijk. Daar zijn parkeerpleintjes in de noordelijke woonerven ‘duinen’ en ‘dalen’. Vandaar is het ca 10 minuten lopen -in noordelijke richting- door het buitengebied naar het eiland. We vertrekken vanaf de brug naar het eiland. Komend vanuit de Merenwijk is de brug een eindje rechts (oostelijk) van de Broekdijkmolen.

Duur

2 uur

Bijzonderheden

Waterdicht schoeisel is aan te bevelen vanwege modderige paadjes en nat gras. De excursie is ook geschikt voor beginnende vogelaars. Neem vooral je kijker mee. Ik heb een paar leenkijkers. Honden kunnen niet mee.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Toon alle activiteiten

In de omgeving