Alle activiteiten

Door Rene Janssen

Genieten van wintergasten op de Molenplaat

We gaan wandelen in een waterrijk gebied. In wintertijd kunnen we hier alles tegenkomen. Zeer veel kans op diverse watervogels zoals kuifeend, krakeenden, wintertaling, brilduiker, slobeend, smient, wilde eend, en natuurlijk diverse ganzensoorten. In het veld verwacht ik diverse lijstersoorten zoals koperwiek, kramsvogel, merel, zanglijster. Ook kleine zangvogels/vinkachtigen, zoals vink, keep, groenling, putter en natuurlijk diverse mezensoorten gaan we horen en hopelijk goed zien. Het gebied wordt regelmatig bejaagd door een slechtvalk. Deze prachtige snelle vogel heeft een uitkijkpost op de diverse elektriciteitsmasten. Ook maken we kans om andere roofvogels te zien; torenvalk, blauwe kiekendief, havik en buizerd worden er 's winters regelmatig gespot.

Kortom, ga mee, kleed je lekker warm aan en laat je verrassen!

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Onderwerp

vogelen nabij het Zoommeer

Doelgroep

Volwassenen

Startpunt

Noordlandseweg Bergen op Zoom (NB)
Op de parkeerplaats bij de kruising van de Noordlandseweg/Plaatkade in Bergen op Zoom verzamelen we om 8.45-9.00 uur. Let op! Niet schrikken; het is een doodlopende weg, gewoon inrijden, tot aan de slagboom, daar parkeert u.

Duur

3.5 uur

Bijzonderheden

Motto is Easybirding; de tijd nemen om de vogels goed te bekijken. De excursieleider brengt een telescoop mee. Er wordt tijd ingeruimd om het zelf meegebrachte eten en drinken te nuttigen. Stevige wandelschoenen is voldoende.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Toon alle activiteiten

In de omgeving