Toon alle activiteiten

Door Maria Lauran
Excursieleider Vogelbescherming

Struinen in de Amerongse Bovenpolder

De Amerongse Bovenpolders maken onderdeel uit van het Natura 2000 gebied de Rijntakken. In het westelijke deel ervan, bestaande uit uiterwaarden met oude rivierbeddingen en oeverwallen, is door zorgvuldig beheer door Staatsbosbeheer door o.a. een prachtig Glanshaverhooiland met de daarbij behorende stroomdalflora ontstaan. Je vindt er, afhankelijk van het jaargetijde watervogels als pijlstaart, slobeend, zomer- en wintertaling en verschillende ganzensoorten, maar ook steltlopers, ijsvogel, blauwborst en rietzangers. De lengte van de excursie is ca. 5 km.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Onderwerp

Riet- en zangvogels, incl. geluidenherkenning

Startpunt

Drostestraat 13 Amerongen (UT)
We starten bij de parkeerplaats van kasteel Amerongen.

Duur

4 uur

Bijzonderheden

Bij regenachtig weer stevige wandelschoenen aantrekken (kleiige ondergrond). telescoop aanwezig.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Toon alle activiteiten

In de omgeving