Toon alle activiteiten

Door Charlotte Matthijsse
Excursieleider Vogelbescherming Vogelwerkgroep Teylingen, Vogelgroep Merenwijk

Weidevogelexcursie in de polders van Warmond

Het gaat niet goed met de weidevogels in Nederland, maar hier, in de polders van Warmond, zijn ze nog volop aanwezig. Op de Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder doen ze er alles aan om dat zo te houden.

Wij nodigen u uit om met ons naar de weidevogels en erfvogels te kijken. Er zijn ervaren vogelaars aanwezig die u veel over de vogels kunnen vertellen en de vogels van dichtbij kunnen laten zien door een telescoop.

De boerderij ligt niet ver buiten Leiden in buurtschap Zijleinde, midden in het open land. We kunnen hier zowel de Boterhuispolder als de Sweilanderpolder overzien. Er is grote kans op het zien van de grutto (foto), kievit, scholekster, tureluur, bergeend, wilde eend, krakeend, slobeend, en meerdere ganzensoorten. Er kunnen roofvogels langskomen, zoals torenvalk, sperwer, buizerd, havik en bruine kiekendief. Mogelijk ook lepelaars. In het buurtschap leven ook allerlei soorten erfvogels zoals witte kwikstaart, putter, boerenzwaluw en huiszwaluw.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Vogelwerkgroep Teylingen en Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder

Onderwerp

Genieten en herkennen van weidevogels en erfvogels

Startpunt

Zijldijk 8 Warmond (ZH)
De boerderij is vanuit Leiden/Leiderdorp met de auto te bereiken. Er is parkeergelegenheid. Met de fiets is het een half uur vanaf het centrum van Leiden.

Duur

2.5 uur

Bijzonderheden

Er wordt bij deze excursie weinig gelopen. Er zijn meerdere gidsen dus u loopt in kleine groepjes. We blijven op het erf van de boerderij en de dijk ernaast. Als u gebruik wilt maken van het pontje over de Zijl, dan kunt u ook na tienen komen. Aan het eind eerder weggaan is ook mogelijk; u blijft dichtbij uw vervoermiddel. Als u een kijker hebt, neem hem dan vooral mee. Er zijn enkele leenkijkers en de gidsen hebben telescopen. Koffie en thee zijn gratis, maar een vrijwillige financiële bijdrage is van harte welkom. Er is ook gelegenheid om Lakenveldervlees te kopen.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving