Toon alle activiteiten

Door Joost Den Den Houdijker
Excursieleider Vogelweek Boswachter & Co

Vogelexcursie in de Zouweboezem

De Zouweboezem is zo'n gebied waar veel diverse typisch Hollandse biotopen bij elkaar liggen. Dat garandeert een heerlijke wandeling in de buurt van Lopik.

Veel vogelsoorten, leuke plantjes en interessante insecten. Een wandeling die alles heeft; rietkragen, molenlandschap, moeras en struikgewas. Leuke vogelsoorten die we kunnen zien: purperreiger, bruine kiekendief, snor, zwarte stern, blauwborst en spotvogel.

Foto: purperreiger, Birdphoto.nl

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Boswachter & Co

Onderwerp

Genieten en herkennen van vogels

Doelgroep

Volwassenen

Startpunt

Boezemweg 21 Lexmond (ZH)
Er is beperkt parkeergelegenheid. Parkeer uw auto svp zo dat omwonenden geen last van uw auto hebben; hou rekening met landbouwverkeer en in- en uitritten van de aanliggende erven!

Duur

4 uur

Bijzonderheden

Mocht het regenen die dag dan gaat de excursie niet door. In de regen loop je niet voor je lol, bovendien zitten ook de vogels dan te schuilen. Mocht de excursie om die reden niet doorgaan dan hoort u dat bijtijds per e-mail van uw excursieleider. Bij geen bericht gaat de excursie gewoon door.

Kosten

10 euro p.p. ter plekke contant te voldoen.

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving