Toon alle activiteiten

Door Adrie Hottinga
Excursieleider Vogelweek KNNV vwg Epe en Heerde

Vogelwandeling in Welsumerwaarden

Vroege vogel-wandeling aan boorden van de IJssel in mooie en vogelrijke riviernatuur van de Veesser- en Welsumerwaarden. Het accent ligt tijdens deze wandeling op het herkennen van vogels via zang. Wat gaan we zien: grauwe- en Canadese ganzen, watervogels, struweelvogels: grasmussen, braamsluipers, gele kwikstaarten en enkele bosvogels op het landgoed. Maar ook brengen we een bezoek aan een dassenburcht en een oeverzwaluwkolonie. Tevens is er veel aandacht voor natuur- en landschapsontwikkeling in relatie tot Ruimte voor de Rivier. (Foto gele kwikstaart: Jan Lok)

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

KNNV vwg Epe en Heerde

Onderwerp

Genieten en herkennen van vogels en hun geluiden

Doelgroep

Volwassenen

Startpunt

IJsseldijk 1 Veessen (GE)
Grote parkeerplaats bij de boerderij aanwezig: via bebording P aangegeven. IJsseldijk 1, 8194 LA Veessen.

Duur

3 uur

Bijzonderheden

Tijdens deze excursie is er een telescoop aanwezig waardoor de vogels mooi van dichtbij bekeken kunnen worden. Laarzen en of waterdichte wandelschoenen aanbevolen. Toilet beschikbaar, na afloop van de excursie is er koffie/thee verkrijgbaar.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving