Toon alle activiteiten

Door W. Rasink
Excursieleider Vogelweek Vogelwerkgroep West Brabant

Vugtpolder Breda weidevogels en stadspark

We wandelen door het park Hoge Vucht en de Lage Vugtpolder. In het park vinden we vogels van de bosrand en in dit geval de stadsrand en in de polder hopen we weidevogels aan te treffen. Door maatregelen die het waterpeil in de polder verhogen hoopt men de weidevogels weer een kans te geven.

We verwachten de veldleeuwerik, kieviten, scholeksters, hopelijk nog de grutto en waarschijnlijk rietsgors, gele kwikstaart en wie weet de blauwborst.

Foto kievit: Jan Lok

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Vogelwerkgroep West Brabant

Onderwerp

weidevogels

Doelgroep

Volwassenen

Startpunt

Tussen de Dijken 101 Breda (NB)
Bij kinderboerderij Breda Noord. Parkeermogelijkheid in de wijk.

Duur

2 uur

Bijzonderheden

We wandelen over droge paden en bestrating, dus gewone stevige schoenen zijn voldoende. er is in ieder geval 1 telescoop aanwezig.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving