Toon alle activiteiten

De Kraanvogels van Fochteloo

Ruim 250 jaar lang moest Nederland het zonder broedende Kraanvogels stellen. Maar in 2001 was het zo ver: in het Fochteloërveen keerde deze imposante soort terug! Uitbreiding van het reservaat en het creëren van extra ecologische verbindings- en overgangszones hebben er toe bijgedragen dat dit unieke natuurgebied zelfs van nationale ecologische waarde is geworden.

Logo Stichting Vogelreizen

Gedurende ons driedaagse verblijf bezoeken we niet alleen het Fochteloërveen en randgebieden, maar tevens brengen we een bezoek aan het Doldursummerveld, het Aekingerzand en boswachterij Appelscha, alle onderdeel van het uitgestrekte en indrukwekkende Nationaal Park Drents-Friese Wold. Naast Kraanvogels maken we hierdoor kans op ontmoetingen met tal van andere bijzondere vogelsoorten van bos, moeras, heide, stuifzand en hoogveen. We kunnen dit weekend naar verwachting rond de 90 vogelsoorten waarnemen, waaronder: Kraanvogel, Wilde Zwaan, Grote Zaagbek, Nonnetje, Smient, Toendrarietgans, Kolgans, Blauwe Kiekendief, Buizerd, Havik, Sperwer, Slechtvalk, Roodborsttapuit, Kuifmees, Zwarte Mees, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Boomklever, Veldleeuwerik, Boomleeuwerik, Graspieper, Geelgors, Klapekster, Appel- en Goudvink en Kerkuil. Ook kunnen Vos en Ree ons pad kruisen. Of het pad van de Kraanvogels . . .

Ga mee met deze unieke driedaagse ontdekkingsreis en geniet van Kraanvogels en heel veel vogelsoorten méér. Check de reisbrochure op de website.

Duur

3 dagen

Vertrek

vrijdag 2 maart 2018

Reisorganisatie

Stichting Vogelreizen

Ga naar de website

Toon alle activiteiten