Toon alle activiteiten

Door Donovan van Berkum
Excursieleider Vogelbescherming Vogelbescherming

Exclusief! Op zoek naar de boomvalk in Dunea Solleveld

Duingebied Solleveld van waterleidingbedrijf Dunea is ook in de zomer de plek voor broedvogels en hun jongen. In het noordelijk deel van het gebied ligt een grote infiltratieplas. Rondom deze plas vinden veel vogels hun plek.

De aalscholver is er een vaak geziene gast. In de meer begroeide delen treft u andere broedvogels aan, zoals vink, roodborst, koolmees en twee spechtensoorten. Bovendien zijn in het open gebied veldleeuwerik, roodborsttapuit, nachtegaal en graspieper te vinden. Met wat geluk komen we ook verschillende soorten roofvogels tegen maar in deze periode komt hier ook wel de boomvalk langs. Boomvalken zijn gespecialiseerd in het jagen op libellen. 

De wandelexcursie vindt plaats in het mooie duingebied Dunea Solleveld. Uw excursieleider heeft een ontheffing gekregen van beheerder Dunea voor maximaal 12 personen per excursie. Let dus op dat u het juiste aantal personen opgeeft! Anders moet uw excursieleider deelnemers teleurstellen, dat zou zonde zijn van uw reis. 

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Onderwerp

Roofvogels en zangvogels

Doelgroep

Volwassenen

Startpunt

Aad Mansveldstraat 12 Den Haag (ZH)
Parkeerplaats ligt tegen over een klein huisje met een rieten dak. Uw excursieleider staat bij het huisje om u eventueel de goede richting op te wijzen.

Duur

4 uur

Bijzonderheden

We wandelen in een mooi duingebied met zandpaden. Trek stevige sandalen of wandelschoenen aan waarop u 4 uur kunt wandelen. Er zijn geen sanitaire voorzieningen. Afhankelijk van het aantal vogels dat we zien, duurt de excursie 3,5 a 4 uur. Neem in ieder geval eten en voldoende drinken mee. Er is een tuincentrum in de buurt waar u na afloop op doordeweekse dagen desgewenst naar het toilet kunt.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving