Toon alle activiteiten

Door Jan Op 't Hoog
Excursieleider Vogelweek VWG IVN Oisterwijk

Op zoek naar koekoek en blauwborst bij Oisterwijk

Voor zowel beginners als wat gevorderde vogelaars maken we een wandeling rondom het vogelrijke Belversven in natuurgebied Oisterwijkse bossen. Het Belversven en zijn directe omgeving is bijzonder aantrekkelijk voor vogels. Er worden wel 40 soorten regelmatig waargenomen waaronder koekoek, blauwborst, roodborsttapuit, wulp, boomvalk en boompieper. Behalve speciale aandacht aan koekoek en blauwborst geven we ook aandacht aan tuinvogels en watervogels en wat er zoal nog meer voorbij vliegt.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

VWG IVN Oisterwijk

Onderwerp

Kijken, luisteren en genieten van vogels

Startpunt

Posthoornseweg 7 Oisterwijk (NB)
Op kruising. Posthoornseweg/ Burgm van de oeverweg. Daar is een parkeerplaats.

Duur

3 uur

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving