Toon alle activiteiten

Door Ron Leeuwis
Excursieleider Vogelbescherming

Op zoek naar de purperreiger in de Zouweboezem

De Zouweboezem is een bijzonder mooi natuur- en landschapsgebied, waar ik u al wandelend in mee wil nemen. Samen zoeken naar purperreigers die hier broeden en de zwarte stern. Maar in zo'n prachtig water en moeras landschap, met wuivend riet, zullen we vast ook wel soorten zien als de bruine kiekendief, blauwborst, boomvalk en snor. Kortom een excursie in de Zouweboezem is een hele belevenis.

Er zijn geen kosten aan de excursie verbonden. De excursie wordt geleid door een gids op vrijwillige basis.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Onderwerp

Zwarte sterns en purperreigers

Doelgroep

Kinderen/gezinnen

Startpunt

Boezemweg 19 Lexmond (ZH)
Aan het eind van de Boezemweg is een kleine parkeerplaats, die vaak vol is. Zorg dat u op tijd bent, zodat wanneer de parkeerplaats vol is, we mogelijk ergens anders kunnen parkeren en dan met 1 auto naar het startpunt terug kunnen rijden.

Duur

2.5 uur

Bijzonderheden

Neem vooral een kijker en fototoestel mee, want de zwarte sterns zitten op korte afstand. Verder zal er speciale aandacht zijn voor kinderen. Gewone wandelschoenen is voldoende. Geen toilet aanwezig bij het startpunt aan het einde van de Boezemweg.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving