Toon alle activiteiten

Door Charlotte Matthijsse
Excursieleider Vogelbescherming Vogelwerkgroep Teylingen, Vogelgroep Merenwijk

Welkom blauwborst op eiland De Strengen bij Leiden

We gaan kijken en luisteren. Het eiland bestaat grotendeels uit gevarieerde moerasnatuur. De variatie aan biotopen zorgt voor een rijke broedvogelbevolking. Op deze datum zijn nog niet alle trekvogels terug, maar er is al ruimschoots genoeg te zien en te horen. We hopen op de blauwborst. De soort komt vanaf eind maart binnen en is in de eerste tijd na aankomst druk met het veroveren van een territorium. We hadden in 2014 en 2015 drie territoria, in 2016 zelfs vier. Er is grote kans op rietgors, tjiftjaf, fitis, rietzanger, zwartkop, heggenmus en roodborst, krakeend en fazant. En we hopen natuurlijk dat de ijsvogel langskomt.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Vogelwerkgroep Teylingen, Vogelgroep Merenwijk

Onderwerp

zangvogels

Doelgroep

Volwassenen

Startpunt

Broekpolder 1 Warmond (ZH)
Startpunt is de brug naar het eiland. Die ligt in de Broek- en Simontjespolder een eindje rechts van de molen en is alleen lopend of fietsend te bereiken. Parkeergelegenheid in de Merenwijk op ca 5 minuten lopen afstand.

Duur

2 uur

Bijzonderheden

Waterdicht schoeisel is aan te bevelen vanwege modderige paadjes en nat gras. De excursie is ook geschikt voor beginnende vogelaars. Breng vooral een kijker mee; ik zorg voor een telescoop en een paar leenkijkers. Honden kunnen niet mee.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving