Toon alle activiteiten

Door Ben Hulsebos
Excursieleider Vogelweek Vogelwerkgroep Losser

Op zoek naar de ijsvogel bij Losser

Vogelwerkgroep Losser biedt u op zondagmorgen 7 mei de mogelijkheid om mee op zoek te gaan naar de ijsvogel. Via een 4,5 km lange route met een afwisseling van houtwallen, cultuurland, plas-draszones, beekoevers, loof- en naaldbos, zandverstuivingen, stuifduinen en een zandafgraving lopen we langs merendeels smalle paadjes naar een vogelkijkhut. Daar houden we even pauze om onze zelf meegebrachte thee en/of koffie te drinken. De route gaat langs een roeken- en oeverzwaluwkolonie en onderweg hebben we grote kans op o.a. grote gele kwikstaart, ooievaar, bonte vliegenvanger, zwarte specht, groene specht en grasmus. Vanuit de vogelkijkhut is de ijsvogel dagelijks te zien en ook is de kleine plevier meestal aanwezig. De tocht duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur. Bij terugkomst kan op Erve Kraesgenberg de horeca bezocht worden. Deze excursie is bedoeld voor beginnende vogelaars, maar ook mensen met meer ervaring zullen volop aan hun trekken komen. In het gebied komen meer dan 84 verschillende broedvogelsoorten voor. Ervaren vogelkenners helpen u onderweg bij het opsporen en determineren van de vogels. Neem wel een verrekijker en koffie/thee mee en trek stevig schoeisel aan.

Heeft u geen Nederlands woonadres maar wilt u meedoen aan deze activiteit? Stuur uw aanmelding aan info@vogelbescherming.nl. Vermeld s.v.p. duidelijk uw naam- en contactgegevens en de exacte datum, naam van de activiteit en om hoeveel personen het gaat. Vogelbescherming verwerkt uw aanmelding zolang er beschikbare plaatsen zijn.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Vogelwerkgroep Losser

Onderwerp

Genieten en herkennen van zangvogels en de ijsvogel

Doelgroep

Volwassenen

Startpunt

Bookholtlaan 23 Losser (Overste)
We starten bij Cultuurpark Erve Kraesgenberg, (Bookholtlaan 25 7581 BB Losser). Er is een parkeerplaats bij zwembad Brilmansdennen ernaast.

Duur

3.5 uur

Bijzonderheden

Stevige schoenen en een verrekijker meenemen! Er zijn meerdere begeleiders aanwezig. Er gaan maximaal 18 deelnemers per gids mee zodat iedereen de vogels goed kan bekijken en ervan genieten.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten