Toon alle activiteiten

Door Maria Lauran
Excursieleider Vogelbescherming

Amerongse Bovenpolder west

De Amerongse Bovenpolders maken onderdeel uit van het Natura 2000 gebied, de Rijntakken. In het westelijke deel ervan, bestaande uit uiterwaarden met oude rivierbeddingen en oeverwallen, is door zorgvuldig beheer door Staatsbosbeheer door o.a. een prachtig Glanshaverhooiland met de daarbij behorende stroomdalflora ontstaan. Je vindt er watervogels als pijlstaart, slobeend, zomer- en wintertaling, maar ook steltlopers, ijsvogels en rietzangers. Met een beetje geluk kunnen we de kwartelkoning of het porseleinhoen horen. De lengte van de excursie is ca. 5 km.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Onderwerp

Watervogels en rietzangers

Doelgroep

Volwassenen

Startpunt

Drostestraat 17 Amerongen (UT)
Vertrek- en eindpunt van de excursie is op de parkeerplaats bij kasteel Amerongen.

Duur

3.5 uur

Bijzonderheden

Stevige hoge wandelschoenen zijn een must. Geen honden toegestaan. Gezien het oneffen terrein is de excursie niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving