Toon alle activiteiten

Door Paul van der Waal
Excursieleider Vogelbescherming

Herfstexcursie Zouweboezem

De Zouweboezem is eigendom van het Zuid-Hollands Landschap. Het gebied is 111 ha. groot. Het ligt ten zuidoosten van Ameide. In het noorden is het natuurontwikkelingsgebied 'De Boezem' gelegen. Het gebied bestaat uit rietvelden, waarvan een gedeelte in de winter gemaaid wordt. De boezem bestaat voor het grootste deel uit moerassige vegetatie van lisdodde, mattenbies en pitrus. Verder bestaat het terrein uit elzenbroekbosjes.

In de herfst hopen we nog zang- en steltlopertrek te zien. In het gebied arriveren vele wintergasten als smienten, slobeenden en krakeenden voor. Ook roofvogels als buizerd en sperwer behoren tot de mogelijkheden. Misschien zien we baardmannetjes.

Deelname aan deze excursie is gratis, zowel voor leden als voor niet-leden van Vogelbescherming Nederland. De excursie wordt gegeven door vrijwillige gidsen.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Onderwerp

Moerasvogels

Doelgroep

Kinderen/gezinnen

Startpunt

Boezemweg 5 Lexmond (ZH)
Eindpunt Boezemweg, Lexmond

Duur

2 uur

Bijzonderheden

Gezien de aard van het terrein zijn wandelschoenen of laarzen aan te bevelen. Een verrekijker verhoogt het plezier in vogelen.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving