Toon alle activiteiten

Door Jos van Tongeren
Excursieleider Vogelweek Vogelwerkgroep Midden Overijssel

Vogels kijken langs de Regge bij Hellendoorn

Mooie wandeling door prachtige nieuw natuur vol vogels. Tot 2005 waren Kalvenhaar en Koemaste landbouwgebieden die intensief werden gebruikt, met hoofdzakelijk graslanden en maisakkers. Er kwamen weinig dieren en planten voor. Inmiddels is het gebied in beheer bij Landschap Overijssel en opnieuw ingericht. In samenwerking met het waterschap Regge en Dinkel is er een natuurlijke kronkelende loop gecreëerd voor de Regge, waardoor natte natuur zich heeft kunnen ontwikkelen. Er zijn nu graslanden, bosjes, houtsingels, poelen en graanakkers en rietlanden. Op dit moment komen er veel verschillende soorten planten en bomen voor. Ook is het een vogelrijk gebied met tientallen verschillende soorten (in 2015 ruim 95 soorten) We kunnen dan ook verschillende soorten water- en moerasvogels verwachten, diverse kleine zangvogels, enkele weidevogels en met veel geluk de ijsvogel, de grote gele kwikstaart en de patrijs.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Vogelwerkgroep Midden Overijssel

Onderwerp

Genieten en herkennen van vogels

Doelgroep

Beginnende vogelkijker

Startpunt

Reggeweg 27 Hellendoorn (Overste)
Parkeerplaats tussen verzorgingshuis De Blenke en Hellendoornse brug, bij de vissteiger. Reggeweg 27, 7447 AN Hellendoorn

Duur

2 uur

Bijzonderheden

Verrekijker aanbevolen. Route is ook goed geschikt voor mensen in een rolstoel Honden niet toegestaan.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten