Toon alle activiteiten

Door Ruud Reddingius
Excursieleider Vogelweek Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken

Avondfietsexcursie door bos en uiterwaard bij Arnhem

Kennismaking met vogels die voorkomen in het bos van landgoed Biljoen en in de Velperwaard. We vertrekken per fiets en fietsen door het landgoed. Hier kunnen we algemene bosvogels en watervogels aantreffen. Denk aan merel, zanglijster, boomklever en verschillende soorten mezen. We fietsen verder richting de IJssel naar een uitkijkpunt op de dijk achter bedrijventerrein de Beemd. Hier kunnen we de uiterwaard overzien en ook enkele ondiepe plasjes aan de voet van de dijk. We treffen hier watervogels en steltlopers: dus eenden en bijvoorbeeld kievit, scholekster, grutto, tureluur, wulp en kleine plevier.

Aanmelden

Details

Activiteit

Fietsexcursie

Organisatie

Vogelwerkgroep Arnhem en omstreken

Onderwerp

Kennismaking met bosvogels, watervogels en steltlopers

Doelgroep

Beginnende vogelkijker

Startpunt

Van Spaenallee Velp (GE)
Ingangsweg (van Spanallee) naar kasteel Biljoen

Duur

1 uur

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving