Toon alle activiteiten

Door Jan van Rijsewijk
Excursieleider Vogelweek Vogelwerkgroep Midden-Brabant

Avondexcursie naar het Diessens Broek

Onder leiding van een ervaren gids bezoeken we het Diessens Broek (Een fraai beekdal ten zuidoosten van Tilburg). Veel vogels heffen tegen de avond een prachtig gezang aan. Vogelsoorten die we zeker gaan zien en horen zijn o.a. grutto, wulp en watersnip. Misschien zien we wel een zomertaling en horen we een kwartel.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Vogelwerkgroep Midden-Brabant

Onderwerp

Herkennen en genieten van weidevogels en andere vogels

Doelgroep

Volwassenen

Startpunt

Heikestraat 2A Biest-Houtakker (NB)
Parkeren bij de rioolwaterzuivering, Heikestraat in Biest-Houtakker. Heikestraat 2A, 5084 HW Biest-Houtakker.

Duur

2 uur

Bijzonderheden

Er is tijdens deze excursie ook een telescoop aanwezig waarmee de vogels mooi van dichtbij bekeken kunnen worden.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving