Toon alle activiteiten

Door G.J. Herder
Excursieleider Vogelweek KNNV afd. Groningen

Op zoek naar de vogels van nieuw natuurgebied 't Roegwold

’t Roegwold (voorheen herinrichtingsgebied Midden Groningen) is het relatief jonge natuurgebied aan de oostzijde van de stad Groningen. ’t Roegwold is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (Ecologische Hoofdstructuur) en vormt een schakel tussen het Waddengebied en de Drentse natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende agrarisch gebied. ’t Roegwold strekt zich uit van Kolham in het zuiden tot aan het Schildmeer in het noorden met een oppervlakte van ruim 1700 hectare. In het midden van dit mooie natuurgebied kunnen we genieten van watervogels ( verschillende ganzen- en eendensoorten) , weidevogels (kievit, grutto) en diverse zangvogels (kneu, leeuwerik, blauwborst) en wellicht lepelaar, grote zilverreiger of roerdomp. Kortom, een prachtige wandeling door een mooi nieuw vogelgebied!

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

KNNV afd. Groningen

Onderwerp

water- en weidevogels

Doelgroep

Beginnende vogelkijker

Startpunt

Slochterdiep Slochteren (GR)
Rij vanuit Slochteren de weg het Slochterdiep in en daar doorrijden tot P-plaats bij huis met antennes, (ter hoogte van Hooilandweg)

Duur

2 uur

Bijzonderheden

Stevige schoenen aan, kijker mee. Een telescoop is aanwezig zodat we de vogels mooi van dichtbij kunnen bekijken.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten