Toon alle activiteiten

Door Tjeu Vossen
Excursieleider Vogelweek

Vogels van de Molenplas bij Echt

Wanneer je in Molenplas op zoek gaat naar vogels, wordt je hartje snel vervuld... Watervogels en struweelvogels hebben de overhand, maar rietbewoners en vogels van jong bos komen er ook genoeg voor. Roodborsttapuit, rietgors, blauwborst en bosrietzanger fluiten er volop. fuut en kuifeend en Krakeend zie je op het water en op een speciaal eilandje vergaat je horen en zien van de kokmeeuwen en de enige populatie van visdiefjes in Limburg. Komt genieten!!

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Onderwerp

Genieten en herkennen van water- en zangvogels

Doelgroep

Beginnende vogelkijker

Startpunt

Bilt 1 Stevensweert (LI)
Startplaats Hompesche molen, Bilt 1, Stevensweert Limburg

Duur

3 uur

Kosten

Ja €5 per deelnemer, graag ter plekke te voldoen.

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving