Toon alle activiteiten

Door Jan Willem Bakker
Excursieleider Vogelweek Weidevogelbeschermingsgroep Zevenaar e.o.

Zondagochtendfietstocht langs weidevogels Zevenaarse en Duivense Broek

We fietsen ontspannen en met veel stops door het Zevenaarse en Duivense 'Broek', ten noorden van de A12. We gaan genieten van de daar aanwezige weidevogels, zoals kievit, grutto, scholekster, tureluur en wulp, maar ook roofvogels, o.a buizerd en watervogels, zoals meerkoet, waterhoen, fuut en andere vogelsoorten (patrijs, leeuwerik, kwikstaart, enz). Er zijn meerdere vogelkenners aanwezig, die veel kunnen vertellen over de weidevogels in het bijzonder.

Aanmelden

Details

Activiteit

Fietsexcursie

Organisatie

Weidevogelbeschermingsgroep Zevenaar e.o.

Onderwerp

Weidevogels

Startpunt

Doesburgseweg 43 Zevenaar (GE)
We starten op de hoek van de Doesburgseweg en de Hunneveldweg bij het A.C. restaurant te Zevenaar. Doesburgseweg 43, 6902 PL Zevenaar

Duur

3 uur

Bijzonderheden

Neem svp je eigen fiets mee, een verrekijker als je er eentje hebt en eventueel laarzen bij regenachtig weer.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren. Wilt u meedoen maar woont u in het buitenland? Stuur svp een e-mail aan info@vogelbescherming.nl.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten