Toon alle activiteiten

Door Paul van der Waal
Excursieleider Vogelbescherming

Purperreiger en zwarte sterns in de Zouweboezem

De Zouweboezem is eigendom van het Zuid-Hollands Landschap. Het gebied is 111 ha. groot. Het ligt ten zuidoosten van Ameide. In het noorden is het natuurontwikkelingsgebied 'De Boezem' gelegen. Het gebied bestaat uit rietvelden, waarvan een gedeelte in de winter gemaaid wordt. De boezem bestaat voor het grootste deel uit moerassige vegetatie van lisdodde, mattenbies en pitrus. Verder bestaat het terrein uit elzenbroekbosjes. De Zouweboezem is een uitstekende plek om blauwborsten en andere moerasvogels waar te nemen. Een grote kolonie purperreigers is hier aanwezig en komen ook bruine kiekendief en zwarte sterns tot broeden. Met wat geluk horen we zelfs een roerdomp.

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Vogelbescherming Nederland

Onderwerp

Moerasvogels

Doelgroep

Beginnende vogelkijker

Startpunt

Boezemweg 21 Lexmond (ZH)
We verzamelen bij het eindpunt van de Boezemweg in Lexmond.

Duur

2 uur

Bijzonderheden

Gezien de aard van het terrein zijn wandelschoenen of laarzen aan te bevelen. Een verrekijker verhoogt het plezier in vogelen.

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten

In de omgeving