Toon alle activiteiten

Door Benno van den Hoek
Excursieleider Vogelweek Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

De moerasvogels van het Harderbroek

Het Harderbroek, nabij Harderwijk, is een uniek moerasgebied met een veelzijdige en bijzondere vogelbevolking. Tijdens deze avondwandeling zien en horen we rietvogels als de snor, rietzanger en sprinkhaanzanger. Ook maken we kans op de blauwborst, nachtegaal en wellicht zelfs de roerdomp. De natte gedeelten van het gebied zijn in het voorjaar erg in trek bij veel soorten watervogels en steltlopers. Een unieke kans dus om eens kennis te maken met dit prachtige gebied!

Aanmelden

Details

Activiteit

Wandelexcursie

Organisatie

Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe

Onderwerp

Moerasvogels

Doelgroep

Beginnende vogelkijker

Startpunt

Ganzenweg 8 Zeewolde (FL)
parkeerplaats langs het Ganzenpad (parallelweg van Ganzenweg) in Zeewolde

Duur

3 uur

Bijzonderheden

laarzen zijn aan te bevelen!

Kosten

Nee

Aanmelden
Uw gegevens
Controleer svp goed of uw e-mailadres correct is. U krijgt alle benodigde informatie over uw activiteit per e-mail. U kunt uw e-mailadres niet achteraf corrigeren.
Vogelbescherming kan uw gegevens gebruiken om u te informeren over haar projecten en producten. Als u daar bezwaar tegen hebt, kunt u dat aangeven via info@vogelbescherming.nl.

Toon alle activiteiten